Onbemand containertransport op 17 km lange baan van doorlopend gewapend beton

  • Toepassingen
  • Bedrijfsverhardingen

Als alles volgens plan verloopt, zal begin 2022 op de Tweede Maasvlakte het eerste onbemande containertransport plaatsvinden over de CER-baan. CER staat voor Container Exchange Route, de baan is een ononderbroken verbinding tussen de belangrijkste containerbedrijven en -faciliteiten op de Maasvlakte. Een interview met Mathieu de Ruiter, Manager Techniek CER en TWT (Theemswegtracé) voor Havenbedrijf Rotterdam.

Wat gaat de CER-baan bijdragen aan de haven van Rotterdam?
“De CER-baan is een 17 kilometer lang gedigitaliseerd stuk haveninfrastructuur en levert een belangrijke efficiencyverbetering en kostenbesparing op voor het grootste containercluster van Europa. Het verbindt straks alle terminals, containerdepots, distributiecentra en douanefaciliteiten via een naadloos doorlopend traject waar een positiebepalingssysteem de onbemande voertuigen gaat aansturen. Dit systeem verkeert nu in de testfase. Datzelfde geldt voor het planningssysteem, dat onder andere met een containerherkenningssysteem moet zorgen dat de containers op het juiste moment op de juiste plek aankomen.”

Je zou veel elektronica in de baan verwachten, maar dat is niet het geval.
“Het is eigenlijk een ‘gewone’ betonbaan geworden. Toen we aan het begin van het ontwikkeltraject zaten, wisten we nog niet welk voertuigtype er zou gaan rijden. Dat konden AGV’s zijn, automatische voertuigen die op terminals rijden, of Multi Trailer Systems, trailers waar tien containers op kunnen, maar ook gewone onbemande vrachtwagens. We hebben besloten het ontwerp zo te dimensioneren dat alle voertuigen erop zouden kunnen rijden en dat de baan tachtig jaar alle aslasten zou kunnen dragen met een hoge beschikbaarheid. Voor dat laatste eisten wij een beschikbaarheid van de baan van 99 procent. Uitgangspunt was namelijk een commerciële exploitatie die 24/7 doorgaat. Om de zoveel jaren een nieuwe asfaltlaag, was dus geen optie.”

Kunt u wat meer vertellen over het ontwerp en de constructie van de baan?
“De CER-baan is een 17 km lange en 10 m brede naadloze betonweg. Het volledige pakket is maar liefst 90 cm dik en is koud op het Maasvlaktezand aangelegd. De fundering bestaat uit een laag van ongeveer 60 cm schraal beton, een stug mengsel van cement, zand en gerecycled betonpuin. Met een laagje asfalt wordt deze grove funderingslaag geëgaliseerd en geschikt gemaakt voor de toplaag, een 26 cm dikke betonlaag die doorlopend gewapend is. De wapening in deze toplaag is eenvoudig en maakt betonstorten goed te doen. Per dag wordt er met slipformpavers zo’n 250 m aangelegd, wat goed is voor 650 kuub beton.”

Op welke aslast is de CER-baan berekend?
“We willen een onderhoudsarme weg die geschikt is om de 50 ton asdruk van een AGV te dragen. Overigens zal bij de start van de exploitatie niet gestart worden met AGV’s maar met een Automatische Truck. Het is voor het eerst dat op deze schaal een doorgaand gewapende betonverharding wordt toegepast. Maar de keuze voor beton is weloverwogen. Het systeem verdraagt geen buitengebruikstelling, ook niet voor een paar uur asfalt repareren. Ook de elektronica van het systeem wordt failsafe ontworpen en uitgevoerd zodat de exploitatie 24/7 door kan gaan.”

Het zit het met de verkeersveiligheid van de baan?
“Het traject kent een aantal kruisingen met wegen en spoorlijnen en de onbemande voertuigen krijgen daar signalen dat ze op tijd moeten vertragen. We moeten er vanuit gaan dat ze geen verkeerslichten kunnen lezen en dus moet de verkeersregelinstallatie ondersteund worden met apparatuur die de voertuigen informeert over de status van de verkeerslichten, zodat de voertuigen op tijd kunnen stoppen. Bij falen moet het systeem nog steeds veilig zijn. Dus geen signaal betekent: stoppen. De operator in de verkeerscentrale krijgt daarvan een melding en kan ingrijpen.”

Projectgegevens

Project: CER-baan, Maasvlakte Rotterdam

Opdrachtgever: Havenbedrijf Rotterdam

Aannemer: Combinatie CER, bestaande uit KWS en Van Hattum en Blankevoort.

Uitvoering betonwerk: BKB Infra

Periode: 2014 – heden

BetonInfra Nieuwsbrief, maart 2021

Relevante artikelen