CTB-verharding van 100% gerecycled beton op Schiphol

  • Toepassingen
  • Bedrijfsverhardingen

Sinds september 2020 is Schiphol bezig met bouwwerkzaamheden voor de A-Pier.

Voor betonverhardingen voor vliegtuigen gelden strenge vlakheidseisen. Dit betekent ook dat de funderingslaag aan strenge eisen moet voldoen. Voor de nieuwe fundering van de A-Pier van vliegveld Schiphol maakt Den Ouden Groep een CTB-fundering. CTB staat voor Cement Treated Base, een Engelse term voor een cementgebonden fundering die meestal toegepast wordt bij funderingen die zwaar belast worden.

Met paver aangelegd

In het bestek is opgenomen dat de fundering daar waar mogelijk met een paver moet worden aangelegd in twee lagen met een maximale vlakheidsafwijking van 10 mm. Het aanleggen in twee lagen maakt het eenvoudiger om aan de uiteindelijke vlakheidseis te voldoen. Voor het aanbrengen van de lagen is gebruik gemaakt van een Wirtgen SP850. Den Ouden heeft ervoor gekozen om de CTB-fundering in twee gelijke lagen van 250 mm aan te leggen.

Granulaatfractie 4/22

Voor de steenslag is gebruik gemaakt van 100 procent gerecycled beton in een fractie 4/22. Per kuub is slechts 220 kg cement toegevoegd. Dit schrale beton blijft minder goed bij elkaar op het moment dat de CTB uit de paver komt. Door het lage cementgehalte hebben de verschillende grondstoffen immers minder binding. De mengselsamenstelling, fabricage van het mengsel en wijze van aanleg zijn daardoor zeer belangrijk zodat de CTB-fundering in dezelfde vorm blijft staan zoals bij de ‘groene’ aanvangssterkte.

Minimale druksterkte

De werkzaamheden voor de funderingslaag op de Schipholpier zijn volop gaande. Na het uitharden van de eerste laag – bij een minimale druksterkte van 10 MPa - wordt de tweede laag gestort. Later komt er nog een 420 mm dikke betonlaag op deze fundering.

December 2021

Download BetonInfra Factsheet 100% recycling

Relevante artikelen