3,1 km lange betonnen start-landingsbaan in Dublin

  • Toepassingen
  • Bedrijfsverhardingen

In opdracht van de Joint Venture Roadbridge Ltd en FCC Construcción s.a. (RBFCCJV) heeft Den Ouden Groep de betonverharding aangelegd voor de derde start-landingsbaan New North Runway op Dublin International Airport.

De start-landingsbaan is 3,1 km lang en 60 m breed. Naast deze baan zijn ook de taxibanen en intersecties in beton uitgevoerd. De intersecties zijn onderdeel van de taxibaan en vormen de entry en exit naar de startbaan. In totaal betreft het een project met een oppervlakte van 340.000 m2 waarin ruim 100.000 m3 Pavement Quality Concrete (PQC) is verwerkt.

Granulaatstabilisatie

De betonverharding is aangebracht op een cementgebonden granulaatverharding (DLC) met daaronder een menggranulaat fundering. Gezien de breedte van de start-landingsbaan van 60 m is de betonverharding gestort in zes werkgangen: vier met een breedte van 11,25 m en aan weerszijden van de baan een schouder van 7,5 m breed. De taxibanen hebben een gemiddelde breedte van 26,50 m waardoor hier zelfs breedtes tot 13,50 m in één werkgang zijn aangebracht.

2 procent afschot

Het profiel heeft een tweezijdig afschot van 2 procent waardoor het water makkelijk van de baan kan stromen. Om wateroverlast op de baan verder tegen te gaan, is de betonverharding na het storten naar wens van de opdrachtgever voorzien van een dwarse kamstreek. Een kamstreek maakt minder contactpunten dan een bezemstreek, maar diepere en bredere groeven waardoor de textuur de uitstraling heeft van een ‘groove cut’.

Variabele betondikte

De dikte van de verharding varieert van 390 mm tot 240 mm. De twee centraal gelegen startbanen hebben een dikte van 390 mm (critical lanes). Links en rechts van deze twee banen ligt een aansluitende startbaan die naar buiten toe gelijkmatig in dikte terugloopt van 390 mm naar 330 mm (optimized lanes). De dikte van de buitenste twee banen (de schouders) neemt verder af van 330 mm naar 240 mm, aansluitend op verholen goten. Conform het ontwerp en de specificatie is iedere baan in een stalen bekisting gestort. Alle langsvoegen zijn voorzien van deuvels om verticale lastoverdracht op te vangen en onderlinge verticale beweging te voorkomen. In de dwarsrichting is de betonverharding voorzien van dwarsvoegen en uitzetvoegen.

Werken in twee ploegen

Vanwege de coronapandemie heeft het project langer geduurd dan voorzien. In totaal zijn de werknemers van Den Ouden ruim veertien maanden in Dublin aan het werk geweest. In de eerste maanden vertrokken de werknemers op zondagavond met het vliegtuig om op vrijdagmiddag weer naar huis te komen. Na het uitbreken van de coronapandemie is Den Ouden in verband met de quarantaineplicht met twee ploegen gaan werken die iedere shift vijf aaneengesloten weken in Dublin verbleven om met gemiddeld 6 à 7 werkdagen per week om de productie zo efficiënt mogelijk te kunnen laten verlopen. Dit in een cyclus van 5 weken op, 1 week af. “Een intensief maar mooi project waarin we veel van onze specialisten hebben gevraagd, maar eens temeer is gebleken hoe betrokken en gepassioneerd onze mensen zijn. Zonder deze betrokkenheid krijg je zo’n klus simpelweg niet voor elkaar”, concludeert commercieel manager Tom Klaus van Den Ouden Groep. Het Nederlandse bedrijf legt vaker betonbanen aan op internationale vliegvelden zoals op Saba (2018) en eveneens Dublin (2017).


Projectgegevens

Project: Start-landingsbaan New North Runway, Dublin

Opdrachtgever: Joint Venture Roadbridge Ltd en FCC Construcción s.a.

Aannemer/Uitvoerder: Den Ouden Groep

Periode: 2019-2020

BetonInfra Nieuwsbrief, maart 2021

Relevante artikelen