Betonnen platform Maastricht Aachen Airport

  • Toepassingen
  • Bedrijfsverhardingen

Maastricht Aachen Airport wil haar luchtvrachtcapaciteit uitbreiden naar 110.000 ton in 2019 en 250.000 ton in 2025. Om de verdrievoudiging van de huidige capaciteit mogelijk te maken, investeert het vliegveld in nieuwe cargoterminals en platformcapaciteit. Met een 10 m brede slipformpaver heeft BKB Infra het 14.400 m2 grote betonnen platform bij cargoterminal 2 aangelegd. Hoofdaannemer van het project is KWS Infra.

Het betreffende platform is 180 m lang en 80 m breed en is in acht werkgangen aangelegd. Inclusief het aanleggen van extra rijbanen en verbreding van de bochten - ten behoeve van het rangeren van de vliegtuigen - is in het totale project 18.719 m2 betonverharding aangelegd. Hiervoor is ruim 8.000 kuub beton nodig. Het platform is aangelegd op een fundering van 400 mm zand met daarop 500 mm cementgebonden immobilisaat. Op deze fundering is een laag asfalt aangebracht van 50 mm dik. Deze laag maakt de ondergrond extra vlak en dient als werkvloer en schuiflaag zodat het beton vrij kan bewegen. Op deze asfaltlaag is het beton aangebracht met behulp van een slipformpaver in 10 m brede banen. Alle randplaten van het platform hebben een dikte van 440 mm. De tussenplaten zijn 360 mm dik.

Verticale beweging voorkomen

De deuvels zijn volautomatisch door de slipformpaver in het beton getrild, zowel in de dwars- als lengterichting. De deuvels die na een werkgang in de rand van de verharding moeten worden aangebracht, zijn deels in de vooraf gestelde bekisting opgenomen of zijn nadien ingeboord. De deuvels voorkomen dat de platen onderling verticaal kunnen bewegen. Om de scheurvorming in de ongewapende betonverharding gecontroleerd te laten plaatsvinden, is na elke werkgang de verharding op vaste afstanden ingezaagd - precies op de plaats waar de deuvels zijn ingetrild - zodat er vlakken ontstaan van 5x5 m. Om het beton snel aan te kunnen voeren en flexibel te kunnen werken, is gekozen voor een mobiele betoncentrale op de locatie. De eigenschappen van het beton zijn C35/45 XF4 C1. Daarnaast is er een luchtbelvormer toegevoegd zodat de verharding beter bestand is tegen vorst en dooizouten. Verder hanteert het vliegveld strikte vlakheidseisen voor de betonverhardingen: zowel in de langs- als de dwarsvlakheid mag de afwijking maximaal 5 mm bedragen.

Afwerking betonnen verharding

De verharding is afgewerkt met een supersmoother die aan de slipformpaver is bevestigd. Hierna is een bezemstreek aangebracht dwars op de werkgang. De textuurdiepte moet liggen tussen de 0,5 en 0,8 mm zodat de verharding voldoende ruw is en vliegtuigen veilig kunnen rangeren. De 3 mm brede krimpvoegen worden opgezaagd tot 12 mm. Vervolgens worden de voegkamers nog gevuld met een tweecomponenten kit.

BetonInfra Nieuwsbrief, december 2016

Relevante artikelen