Betonnen proefdraaiplaats op Eindhoven Airport

  • Toepassingen
  • Bedrijfsverhardingen

De combinatie Den Ouden/Dura Vermeer heeft op Vliegbasis Eindhoven zowel de proefdraaiplaats voor vliegtuigen als de ontsluitingsrolbaan naar deze opstelplaats aangelegd in beton.

De proefdraaiplaats dient voor het proefdraaien van vliegtuigen na onderhoud. Rondom deze proefdraaiplaats ligt een aarden wal van circa 15 m hoog zodat omwonenden minder last hebben van het geluid van de gierende vliegtuigmotoren.

Bestand tegen vorst en dooizouten

Vanaf de parallelrolbaan is een ontsluitingsrolbaan aangelegd van 360 m. Deze rolbaan is 22,5 m breed en met een slipformpaver in drie banen van 7,5 m gestort. De rolbaan leidt naar de feitelijke proefdraaiplaats van 60 bij 60 m. Deze opstelplaats is in acht banen van 7,5 m gestort.
Voor een optimale bestandheid tegen vorst en dooizouten, is gebruik gemaakt van een steenslagbeton met sterkteklasse C35/45 en met 5 procent luchtbelvormer. De voorgenoemde specificaties in combinatie met een constant consistent mengsel vraagt om een zeer secuur productieproces. Gedurende de aanleg is gebruik gemaakt van een mobiele centrale in de directe nabijheid van de vliegbasis. Dit was tweeledig, enerzijds het creëren van voldoende productiecapaciteit en anderzijds het minimaliseren van de rijtijd tussen productie en verwerking van de betonmortel.

Vlakke verharding, ook aan randen

Opdrachtgever heeft in haar uitvraag het toepassen van bekisting voorgeschreven, zodat het risico op afhangende randen en dus plasvorming op de scheiding tussen twee betonbanen wordt geminimaliseerd. In elke betonbaan van 7,5 m is een gekoppelde langsvoeg en een verdeuvelde dwarsvoeg aangebracht, waardoor een maximale grootte van een betonplaat 5 bij 3,75 m ontstaat. De koppelstaven zijn in de schijnlangsvoeg machinaal aangebracht en in de constructielangsvoeg zijn de koppelstaven geplaatst in de bekisting. De verdeuvelde dwarsvoegen zijn tevens machinaal aangebracht. Na hydratatie van de betonmortel zijn de voegen afgekit met een tweecomponenten polysulfide kit.

Afwijkende betonplaten gewapend

De doorgaande betonnen verharding bevat geen wapening. Alleen de betonplaten met een afwijkende maatvoering, zoals bij de vleugels van de ontsluitingsrolbaan en de verbindingsstukken tussen ontsluitingsrolbaan en proefdraaiplaats, bevatten staalwapening zodat scheurvorming wordt voorkomen.

Relevante artikelen