Twee betonnen kluifrotondes bij nieuwe N69

  • Toepassingen
  • Rotondes

Verkeer dat vanuit België naar Eindhoven rijdt via de N69 moet dwars door de dorpen Aalst en Valkenswaard. In oktober 2021 is dit voorbij. Dan opent de nieuwe N69 en wordt verkeer vanaf de grens rechtstreeks naar de snelweg A67 geleid, ten zuiden van Eindhoven.

Om het verkeer soepel te laten doorstromen, zijn er twee betonnen kluifrotondes gemaakt bij de toe- en afritten van de nieuwe N69. De Provincie Noord-Brabant heeft Boskalis het werk gegund op basis van de laagste CO2-footprint van het totale werk. De aanleg van de betonnen rotondes is uitbesteed aan Roos Groep.

GPS-unit en 3D-ontwerp

De rotondes zijn uitgevoerd in doorgaand gewapend beton. Alle rotondebanden zijn machinaal getrokken met een slipformpaver die is uitgerust met GPS-units. Vanuit een 3D-ontwerp bepaalt de paver automatisch de ontwerphoogte, ontwerpdikte en routerichting. Voordeel van deze manier van werken is dat straal van de bochten exact rond is. Wanneer een rotonde met pen en draad wordt uitgezet, kan de band op plaatsen iets hoekig zijn.

Band en wegdek volledig vlak

Een ander voordeel van paven met een GPS-unit is dat de banden vlak liggen. Bij traditioneel paven ligt de band vaak licht glooiend. Hoewel de draad strak wordt getrokken, hangt deze tussen de pennen altijd iets door. Met het automatisch paven via een 3D-ontwerp en GPS-coördinaten, liggen de banden volledig vlak en komt ook de wegverharding vlak te liggen. Immers, na aanleg van de banden - en handmatig storten van de rijbanen - tast een trilbalk de band af bij het verdichten van de verharding. Een vlakke band betekent zodoende automatisch een vlak wegdek.

September 2021

Relevante artikelen