170.000 m2 terminalvloer op Maasvlakte

  • Toepassingen
  • Bedrijfsverhardingen

In opdracht van containerterminal operator ECT realiseert Heijmans 170.000 m2 terminalvloer op de Maasvlakte. De huidige combinatiedeklaag in de Deltaterminal is aan vervanging toe omdat er veel oneffenheden en slijtage in het oppervlak zitten.

Omdat de aan- en afvoer van containers 24/7 doorgaat, is het project in drie fases opgedeeld. Pas wanneer een fase volledig is afgerond, en de onbemande, sensorgestuurde wagens - die de containers aan- en afvoeren - weer volledig functioneren, wordt de volgende fase aangepakt. Elke fase bestaat uit het aanleggen van een terminalverharding van ongeveer 500 m lang en 94 m breed. Deze verharding wordt in twaalf banen gestort. De terminalverharding heeft aan weerszijden zijaftakkingen, zogenoemde transferpoints. Hier kunnen de onbemande wagens de containers ophalen en afleveren.

Kunststof deuvels

Er wordt gebruik gemaakt van een ongewapende verdeuvelde verharding van 350 mm dik. De gebruikte deuvels zijn van kunststof omdat metalen deuvels invloed kunnen hebben op de sensoren en zodoende de routing van de onbemande wagens kunnen verstoren. Er is gekozen voor het aanleggen van de verharding in twee lagen: een onderlaag van 240 mm en een toplaag van 90 mm dik. Voordeel hiervan is dat er een betere verdichting rondom de deuvels plaatsvindt die zich in de onderste laag bevinden. Tevens biedt het de mogelijkheid om de toplaag bestand te maken tegen vorst en dooizouten. Hiervoor is meer luchtbelvormer toegevoegd in de toplaag.

Verholen goten

De onderlaag heeft betonsterkteklasse C45-55 en milieuklasse XF4. De toplaag heeft betonsterkteklasse C35-45 en milieuklasse XF4. Het oppervlak is afgewerkt met een bezemstreek. Om het regenwater goed af te kunnen voeren, zijn er verholen prefab betonnen goten aangebracht. Deze goten liggen op een fundering van beton, zijn vloeistofdicht en beschikken over een hoge chemische resistentie waardoor ze ook bestand zijn tegen vorst en dooizouten.

BetonInfra, oktober 2018

Relevante artikelen