White topping op fietspad langs N756

  • Toepassingen
  • White topping

Een belangrijk speerpunt van de provincie Overijssel is het investeren in innovaties. De provincie daagt daarvoor aannemers uit om mee te denken over innovatieve oplossingen die passen binnen de scope van het werk en leiden tot meerwaarde.

Aannemer Schagen Infra voert in opdracht van de provincie Overijssel onderhoud uit aan onder andere de N756: de provinciale weg tussen Raalte en Wijhe. In overleg met de opdrachtgever is besloten om op het fietspad langs de N756 een aantal proefvakken met white topping aan te brengen.

White topping

Schagen Infra onderzoekt de mogelijkheden om te besparen op bouwstoffen. Dit heeft inmiddels geleid tot nieuwe producten waaronder white topping. White topping houdt in dat er een dunne betonoverlaging op een bestaande verharding wordt aangebracht. Door de toevoeging van vezels wordt het beton extra sterk, waardoor het aanbrengen van een dunnere laag mogelijk is.

Betonmengsel

Het betonmengsel, waarvoor voor dit project 3 kg basaltvezels per m3 zijn toegevoegd, is geproduceerd in de eigen betoncentrale. Dit type vezel wordt al wel gebruikt in bijvoorbeeld bedrijfsvloeren, maar niet eerder om de dikte van de betonverharding te reduceren. In plaats van 16 cm is de betondikte op het fietspad langs de N756 slechts 12 cm. Dat is een reductie in materiaalgebruik van 25 procent. De toegepaste betonkwaliteit is C35/45, XF4, C1.
De werkzaamheden vonden plaats in de laatste week van november 2018. Tijdens de productie werden monsters van het beton genomen om nadere proeven te doen en prestatiekenmerken vast te leggen. Het streven is om in de toekomst de laagdikte van white topping nog verder te kunnen reduceren.

Werkwijze

Een voordeel van white topping is dat er geen ingrijpende maatregelen nodig zijn aan de bestaande verharding. Om het 2,5 m brede fietspad in het gewenste profiel te krijgen, is de bestaande asfaltdeklaag slechts licht gefreesd. Hier overheen is het beton aangebracht in dezelfde breedte. Er is gebruikgemaakt van de draagkracht van de bestaande constructie om de betondikte te reduceren. De totale lengte van de proefvakken met white topping is 1.400 m.
Het betonmengsel is met kippers naar het werk vervoerd. Daar is het beton in een tussenopslag gestort en met een laadschop naar de machine gebracht. De verwerking was hetzelfde als het verwerken van beton zonder vezels. Ook het aanbrengen van de bezemtextuur gaf geen problemen.

Relevante artikelen