Prominente plaats voor beton in Barneveld

  • Toepassingen
  • Wegen

Bij het uitvoeren van infrawerkzaamheden ruimt de gemeente Barneveld een prominente plaats in voor in het werk gestort beton. Berend Bouwmeester, toezichthouder civiele techniek bij de gemeente, licht toe.

Welke werken voert u momenteel uit met in het werk gestort beton?

"We passen volop beton toe bij fietspaden, overrijdbare stroken bij rotondes, geleiders, lijnvormige constructies en bermbeton. Voor het bermbeton is binnen de gemeente enkele jaren geleden een meerjarig groot onderhoudsbestek goedgekeurd. Dit houdt in dat we jaarlijks ongeveer 10 km weg voorzien van bermbeton. Voor overrijdbare stroken, geleiders en lijnvormige constructies kiezen we voor in het werk gestort beton omdat we de zaken meer willen standaardiseren. In het verleden zijn er veel verschillende uitvoeringen geweest."

Welk fietspad hebben jullie onlangs gerealiseerd?

"We hebben het fietspad Houtbeekweg – Kootwijkerdijk tussen Stroe en Kootwijk verbreed en uitgevoerd in beton. Het fietspad bestond uit een halfverharding met een wisselende breedte van 1,20 en 1,70 m. Met de uitvoering in beton hebben we het fietspad overal verbreed tot 2 m. De veiligheid en het rijcomfort zijn sterk verbeterd. Ook behoort wortelopdruk tot het verleden. Ik durf wel te stellen dat betonnen fietspaden onderhoudsvrij zijn."

Waarom kiest de gemeente voor in het werk gestort beton?

"Beton is een duurzame oplossing. Door geleiders, lijnvormige constructies en overrijdbare stroken in beton uit te voeren, hoeven we geen onderhoud meer te begroten en treedt onkruidvorming niet meer op. Hiermee bespaart de gemeente op jaarlijks terugkerende kosten. Daarnaast geven de betonnen oplossingen een net beeld."

U past veel bermbeton toe. Waarom is dat?

"De wegen in onze gemeente worden steeds intensiever bereden. Om de wegen veiliger te maken, kiezen we voor bermbeton. Door deze wegopsluiting gebeuren er minder ongelukken en blijft ook de rand van de weg intact. Afhankelijk van de locatie kiezen we voor verschillende uitvoeringen. Zowel wat betreft breedte als profiel. Niet op elke weg kan een brede rand gemaakt worden. De stroken met bermbeton variëren daarom tussen de 300 en 500 mm breedte. Ook het profiel passen we aan op de locatie. Waar veel huizen staan, passen we geen of weinig profiel toe zodat er geen geluidsoverlast ontstaat."

BetonInfra Nieuwsbrief, december 2016

Relevante artikelen