10 km bermbeton in Venray maakt verkeer veiliger

  • Toepassingen
  • Bermbeton

Een veiligere weg vanwege het vele landbouwverkeer. Dat is de reden waarom gemeente Venray bermbeton aanbrengt langs de Veulensewaterweg en de Jaegerhofweg.

Totaal is er 10 m1 bermbeton aangebracht. Het verhoogt de verkeersveiligheid enorm. Wanneer verkeer moet uitwijken voor het landbouwverkeer, komen ze niet meteen in de berm zodat er minder slipgevaar is. De verbreding van 40 cm aan beide zijden zorgt ervoor dat het verkeer op beide weghelften meer ruimte heeft om uit te wijken. Een tweede voordeel van bermbeton is dat de wegrand minder snel afbrokkelt. Hierdoor gaat de asfaltverharding langer mee en is minder onderhoud nodig.

Besparing van een werkgang

Aannemer BAM heeft de wegrand gefreesd met een machine die het afval meteen in een kiepwagen brengt achter de frees. Dit bespaart één werkgang. Frezen van de wegrand geeft een iets minder strak profiel dan zagen van de wegrand. Echter ook een gefreesde wegrand kan goed afgetast wordt door de Wirtgen slipformpaver SP150 die het bermbeton aanbrengt.

Minste geluidoverlast

De 40 cm brede en 17 cm dikke verharding is afgewerkt met een ribbelprint die diagonaal met de rijrichting meeloopt. Deze print geeft de minste geluidoverlast. De ribbel is tevens bedoeld als waarschuwing aan bestuurders dat ze zich op de rand van de weg bevinden. Het beton (betonsterkteklasse C30/37) heeft een milieuklasse XF4 waardoor het bestand is tegen vorst en dooizouten.

Relevante artikelen