Bermbeton in Friesland bevordert verkeersveiligheid

  • Toepassingen
  • Bermbeton

Verspreid over de gemeente Súdwest Fyslân heeft BKB Infra op verschillende plaatsen bermbeton aangebracht. De werkzaamheden vallen onder het asfaltonderhoud voor het jaar 2021 en 2022 van de gemeente.

Het werk wordt uitgevoerd in de plaatsen Makkum, Pingjum, Molkwerum en Bolsward. Totaal betreft het 3.800 m1. BKB Infra voert de werkzaamheden uit in opdracht van KWS Infra. Doel van de aanleg van bermbeton is het verlengen van de levensduur van asfaltwegen. Door het asfalt aan één zijde of weerszijden van de weg op te sluiten met bermbeton, worden de randen niet meer kapotgereden door het verkeer waardoor de wegverharding langer meegaat. Ook neemt de verkeersveiligheid toe doordat uitwijkend verkeer eerst op een harde ondergrond komt. Op wegen met bermbeton neemt daardoor het aantal auto-ongelukken af.

Doorgaand gestort

Het bermbeton dat in de gemeente Súdwest Fyslân is aangebracht, is 0,6 m breed en 200 mm dik. Om ervoor te zorgen dat de waterafvoer van de weg goed blijft, is de verharding circa 5 mm onder de deklaag van de weg aangebracht. Het beton heeft betonsterkteklasse C30/37 en milieuklasse XF4. Het is dus bestand tegen vorst en dooizouten. Er is 30 procent gerecycled betongranulaat toegepast. Bermbeton wordt doorgaand gestort met een slipformpaver waardoor er veel strekkende meters per dag aangelegd kunnen worden. Na het storten is er een klinkermotief aangebracht in de betonnen verharding en is deze vervolgens om de 4 m ingezaagd ten behoeve van een gecontroleerde scheurvorming.

Betonnen RWS-band

Bij kruisingen en attentiepunten is naast een strook bermbeton in dezelfde werkgang ook een betonnen RWS-band aangelegd. Hierbij is witte kleurstof toegevoegd aan het beton. Dit bevordert de attentiewaarde en daardoor de verkeersveiligheid. In totaliteit is 800 m1 uitgevoerd met een RWS-band.

Blij met eindresultaat

Jan Andries de Vries, vakbeheerder wegen bij de gemeente Súdwest Fyslân, is zeer blij met het eindresultaat. “Het toepassen van bermbeton past heel goed bij ons assetmanagement: wat zijn de kosten en wat levert een investering op. Met bermbeton verhogen we de verkeersveiligheid en treedt er geen rafeling op van de wegrand waardoor het onderhoud minder wordt. Het is een investering in de toekomst.”

BetonInfra Nieuwsbrief 2021


Relevante artikelen