Veiligheid onverlichte wegen verbetert met Reflexcrete

  • Toepassingen
  • Bermbeton

Schagen Infra heeft een nieuw product ontwikkeld om de veiligheid van onverlichte wegen te verbeteren: Reflexcrete.

Het bedrijf past Reflexcrete toe als bermbeton. Bij het aanleggen van bermbeton zorgt een aparte strooier op de slipformpaver ervoor dat er glasparels worden ingestrooid in het oppervlak van het beton. Het aanbrengen gebeurt in dezelfde werkgang als waarmee het bermbeton wordt aangebracht. De glasparels zijn ongeveer 0,5 mm groot en weerkaatsen het licht in het donker wanneer autolichten of fietslichten op de glasparels schijnen.

Eerste proefproject in Den Ham

Vorig najaar heeft Schagen Infra een eerste proeftraject aangelegd in Den Ham (Ov). Over een lengte van 1 km is aan weerzijden van de weg een 500 mm brede strook bermbeton aangebracht. De strooier op de paver blaast de glasparels in het oppervlak van het verse beton. Dit gebeurt alleen op de eerste 150 mm tegen de asfaltrand aan. Wanneer er ‘s avonds lichten op de parels schijnen, vormen deze een verlichte lijn die lijkt op een doorgetrokken streep aan de rand van de weg.

De strooier op de paver is voorzien van een computer die de hoeveelheid glasparels bepaalt. Gemiddeld is 200 gram glasparels per m2 nodig. De benodigde hoeveelheid past zich automatisch aan aan de snelheid van de paver, zodat de parels gelijkmatig over het beton aangebracht worden. Na het aanbrengen is een verdere nabehandeling niet nodig. Vorst en strooizout hebben in de winter van 2020/2021 geen vat gekregen op de parels: er is geen verlies van glasparels opgetreden.

7 km tussen Lemmer en Bantega

Eind mei 2021 heeft Schagen een tweede weg voorzien van Reflexcrete. Het betreft de Grietenijdijk tussen Lemmer en Bantega in Friesland. Over een lengte van 7 km is hier aan één zijde van de weg bermbeton aangebracht. De strook van 700 mm breed bevat ook hier aan de wegzijde 150 mm glasparels. Heinrich Weitkamp van Schagen Infra is enthousiast over de nieuwe innovatie, al geeft hij aan nog in de ontwikkelfase te zitten: “Met Reflexcrete slaan we twee vliegen in één klap: de levensduur van een asfaltweg neemt toe als we bermbeton toepassen en met de toevoeging van glasparels neemt ook de verkeersveiligheid extra toe.”

Vooral op landwegen en in het buitengebied biedt het reflecterende beton mogelijkheden, omdat deze wegen minder of zelfs helemaal niet verlicht worden. Ook in gevaarlijke bochten worden de contouren van de weg door een oplichtende strook duidelijk zichtbaar. Daarnaast is het mogelijk om bij drempels glasparels aan te brengen zodat weggebruikers de drempels in het donker goed kunnen waarnemen. Weitkamp: “Er zijn veel toepassingen denkbaar waar Reflexcrete van toegevoegde waarde kan zijn.”

Relevante artikelen