Betonwegen in bungalowpark De Spar

  • Toepassingen
  • Wegen

Voor uitbreiding van Bungalowpark De Spar in Lage Vuursche, heeft BKB Infra 1.700 m2betonweg aangelegd. 30 procent van de grove fractie van het beton bestaat uit regionaal betonpuin.

Eigenaar familie De Kruyf heeft voor wegen van beton gekozen omdat dit de mogelijkheid gaf voor het circulair toepassen van regionale materialen. Ook hebben betonwegen weinig onderhoud nodig. Voor dit kleinschalige bungalowpark met veel bomen - en daardoor kans op wortelopdruk - is beton een ideaal product.

Wel koppelstaven...

De betonwegen hebben een variabele breedte. Bij de twee toegangswegen en de parkeerplaats is het betonoppervlak 5 of 6 m breed en heeft het een dikte van 180 of 220 mm. De weg over het park is 3 m breed en 187 m lang. Deze weg is 180 mm dik. Alle wegen liggen op een fundering van zand. Er is een straatlaag van zand toegepast ten behoeve van het profileren van de bestaande zandondergrond.


De brede betonverhardingen van 6 m hebben een langsvoeg. In deze voeg zijn koppelstaven aangebracht. Koppelstaven worden in betonverhardingen aangebracht om uiteendrijven van de platen te voorkomen, bijvoorbeeld door temperatuurvariaties. De geprofileerde staven zijn hechtend aangebracht en verbinden de platen in de betonverharding en brengen trekkrachten over. Het midden van de staaf, ter plaatse van de langsvoeg zelf, is voorzien van een kunststofomhulling om corrosie tegen te gaan.

...maar geen deuvels

In de dwarsvoegen zijn geen deuvels aangebracht omdat de verkeersintensiteit op het bungalowpark niet hoog is en er ook geen zwaar verkeer over de betonwegen rijdt. De dwarsvoegen zijn om de 3,5 m aangebracht en zijn tot ongeveer 35 procent van de betondikte ingezaagd met een zaagwijdte van circa 3 mm. Waar mogelijk is het aanleggen van de betonwegen gebeurd met een slipformpaver (Wirtgen SP 25i). Waar dit niet mogelijk was, is de verharding handmatig aangelegd. Het oppervlak is afgewerkt met een bezemstreek dwars op de rijrichting.

Weersomstandigheden

Extra moeilijkheid bij het aanleggen van de betonwegen was het weer. Het verzoek van bungalowpark De Spar was om de werkzaamheden buiten het vakantieseizoen uit te voeren. Omdat de weersomstandigheden belangrijk zijn bij het aanleggen van betonwegen (neerslag/vorst), kon het project niet in één keer afgewerkt worden. Het storten van het beton heeft zowel in november en december 2017 als in januari 2018 plaatsgevonden. Door rekening te houden met de weersomstandigheden is bungalowpark De Spar wel een prachtige betonverharding rijker.

Relevante artikelen