Beton perfect voor parallelweg op veen

  • Toepassingen
  • Wegen

Schagen Infra heeft een ingrijpende reconstructie uitgevoerd aan de parallelweg van de N331, de Oppen Swolle tussen Zwartsluis en Vollenhove. Over een lengte van bijna 4 km is daar de asfaltverharding vervangen door een verharding van beton.

Reden van de reconstructie was de slechte staat van de parallelweg. Door zetting van het veen en toegenomen aslasten van landbouwverkeer, was de weg bijzonder hobbelig geworden. Omdat de parallelweg een erfontsluitingsweg (EOW) is, maken met name fietsers en landbouwverkeer gebruik van de weg.

De provincie Overijssel had in eerste instantie in het bestek opgenomen om de parallelweg uit te voeren in drie lagen asfalt op een puinfundering met aan weerszijden een bermverharding van 600 mm brede grasbetontegels. Schagen Infra kent het veengebied in de streek goed omdat het bedrijf een hoofdkantoor heeft in het nabijgelegen Hasselt. De wegenbouwer adviseerde de provincie de weg uit te voeren in beton. Beton heeft veel minder last van zetting van het veen en vraagt na aanleggen minimaal onderhoud, vertelt hoofduitvoerder Marco Helmich.

De eerste 1,5 km (van Zwartsluis tot aan de Veerweg) is de nieuwe parallelweg uitgevoerd op een puinfundering van 250 mm dik omdat er veel veen in de ondergrond aanwezig is. De overige 2,5 km van de parallelweg (Veerweg tot aan gehucht Barsbeek) is uitgevoerd op een zandfundering van 0,5 tot 1 m dik. De betonsterkteklasse van de weg is C30/37 en hij voldoet aan milieuklasse XF4.

Bermverharding in klinkerprofiel

Voor de eerste 1,5 km is een 5,70 m brede betonweg aangelegd (4,50 m rijbaan en twee keer 0,60 m bermverharding), waarbij tijdens het storten met de Terex slipformpaver op de bermverharding een printprofiel is aangebracht van 600 mm breed. De weg is zo in één werkgang aangelegd.

In verband met de breedte van de betonweg is in dit gedeelte een langsvoeg met koppelstaven toegepast. Deze koppelstaven zijn op een deuvelrek op de puinfundering gesteld. Daarna is in één werkgang de betonverharding met een laagdikte van 200 mm aangebracht over de volle breedte van 5,70 m. De deuvels liggen 70 mm boven de puinfundering. Elke 4,00 m is haaks op de rijrichting een krimpvoeg met deuvels aangebracht. Over de volledige lengte is daags na het storten de 80 mm diepe langsvoeg ingezaagd. Onder deze langsvoeg scheurt het beton verder zodat er vakken ontstaan van 4,00 bij 2,85 m.

De bermstrook is aangelegd met een klinkerprofiel. Dit profiel geeft auto's een signaal dat ze te ver aan de zijkant van de weg rijden maar is voor fietsers niet bezwaarlijk om te gebruiken als uitwijkstrook. Het oppervlak van de weg is afgewerkt met een bezemstreek.

Verhardingsdikte 220 mm

Het gedeelte parallelweg tussen Veerweg en De Barsbeek is smaller uitgevoerd (5,20 m). Hier is geen langsvoeg met koppelstaven toegepast. De betonverharding (dikte 220 mm) is rechtstreeks op het zandbed aangebracht. Volgens hoofduitvoerder Helmich draagt een fundering van zand minder bij aan de stevigheid van de constructie dan een fundering van puin. Hierdoor moet de weg iets zwaarder worden uitgevoerd . De dwarsvoegen zitten op dit gedeelte van de weg om de 3,50 m.

BetonInfra Nieuwsbrief, maart 2016

Relevante artikelen