Ovonde op palen in Barendrecht

  • Toepassingen
  • Rotondes

Op de Verenambachtseweg in Barendrecht is ter hoogte van de Spoorlaan en de Verlengde Voorweg een ovonde aangelegd. Gezien de lage draagkracht van de bodem en de hoge gebruiksintensiteit, is gekozen voor een betonnen ovonde op palen.

De ovonde is gerealiseerd om de verkeersdrukte op de bestaande kruising te verminderen. Er is veel vrachtverkeer tussen de industrieterreinen Dierenstein en Reijerwaard waardoor er vertragingen ontstaan. Naar verwachting zal de rotonde medio april 2018 worden opgeleverd.

Juiste ontwerpkeuze

Samen met de gemeente is er veel tijd gestoken in de voorbereiding om tot de juiste ontwerpkeuze te komen. De ondergrond is namelijk zettingsgevoelig. Ook ligt er een ruwwatertransportleiding onder de ovonde en rust de constructie aan de westzijde op een overkluizing. Om een duurzame oplossing te realiseren die weinig onderhoud vraagt, is de ovonde uitgevoerd in beton en rust zij op palen. Met een uitvoering in beton ontstaan er geen zettingsverschillen en heeft de ovonde een zeer lange levensduur.

Om ruimte te behouden voor het bestaande verkeer, is de ovonde in twee fasen aangelegd. Allereerst is er een bypass gemaakt aan de oostzijde. Na gereed komen van de westzijde is de bypass verlegd. De ovonde is in twee keer twee delen aangelegd. Na het aanbrengen van de hoogtematen is er een damwandconstructie gemaakt bij de overkluizing en zijn stalen boorpalen en prefab betonpalen in de bodem geheid. Hierna is het grondwerk globaal afgewerkt tot aan de onderzijde van de werkvloer.

Gewapend beton

Vervolgens zijn de betonpalen machinaal gesneld en daar waar nodig handmatig nagehakt. De stalen boorpalen zijn afgestort met beton. Hierna is het grondwerk nauwkeurig op hoogte gebracht. Op de palen en het zandbed is een betonnen werkvloer aangebracht van ongeveer 150 mm dik. Bovenop de werkvloer is de eerste betonlaag aangebracht van 250 mm dik. Deze laag bevat een wapening en is ruw afgewerkt. Vervolgens is een tweede laag aangebracht van 125 mm dik. Ook deze laag bevat wapening. In totaal bevat de ovonde 300 ton wapeningsstaal.

Het was de bedoeling om de toplaag van de ovonde uit te wassen. Uiteindelijk is in overleg met de opdrachtgever hiervan afgezien. Een uitgewassen rotonde of ovonde heeft nauwelijks een geluidreducerend effect (hét grote pluspunt van een uitgewassen betonoppervlak) omdat de verkeerssnelheid op de ovonde laag is. Ook was het uitwassen technisch lastig uit te voeren omdat de ovonde in vier delen is aangelegd en er gelijktijdig in één werkgang ook andere betononderdelen werden aangelegd (waaronder printbeton op de rammelstrook en bij de bochtverbreding). Omdat een afwerking met een bezemstreek minder risico's geeft dan uitwassen en tevens voldoende stroefheid biedt, is voor deze afwerking gekozen.

Stalen uitzetvoeg

Bij de afronding van elk deel van de ovonde is steeds een stalen uitzetvoeg aangebracht in de gehele betonconstructie. Deze voeg kan de minimale werking van de betonplaten aan weerszijden van de voeg opvangen zodat de constructieve delen intact blijven en geen noemenswaardige scheurvorming optreedt. Aannemer van dit project is KWS Infra. De werkvloeren en de eerste laag van de betonvloer zijn in onderaanneming aangebracht door Van Hattem en Blankevoort. De tweede laag inclusief de rammelstrook, bochtverbreding, goottegel en bandenlijnen zijn uitgevoerd door BKB Infra.

6 april 2018

Relevante artikelen