Ongewapende turborotonde snel klaar

  • Toepassingen
  • Rotondes

Om de uitvoeringstijd te versnellen heeft aannemer BLM Wegenbouw gekozen voor een ongewapend betonnen turborotonde in Sittard.

De gemeente Sittard-Geleen stelde twee eisen aan de aanleg van de turborotonde op de kruising Elisabeth van Barstraat, Odasingel en Rijksweg Noord, ook bekend als De Wissel: het dagelijks verkeer moest doorgang kunnen vinden én de aanleg moest binnen dertien weken gerealiseerd worden. BLM Wegenbouw en ingenieursbureau Antea Group voldeden met hun aanpak het beste aan de eisen.
De aanpak bestond uit het aanleggen van een ongewapende betonnen rotonde. Dankzij deze keuze werd de uitvoeringstijd aanzienlijk korter. December 2014 is de rotonde binnen de gestelde termijn opgeleverd. Daarna is tot mei 2015 gewerkt aan de vier toegangswegen.

Verharding 270 mm dik

De draagkracht van een ongewapend betonnen rotonde is geen probleem, mits de verharding dik genoeg is. Er is gekozen voor een verhardingsdikte van 270 mm. Deze is sterk genoeg om de verkeersstroom (dagelijks 20.000 weggebruikers) te dragen. Een ongewapende rotonde is niet eenvoudiger of goedkoper aan te leggen dan een gewapende rotonde. Ook bij ongewapend beton moeten er langs- en dwarsvoegen aangebracht worden en koppelstaven en deuvels. Wel is de rotonde sneller aan te leggen door het ontbreken van wapening. De turborotonde in Sittard heeft vier 'poten'. Het verkeer dient al vóór de rotonde voor te sorteren zodat op de rotonde automatisch de juiste rijstrook wordt bereikt. Van rijbaan wisselen is mogelijk, echter uitsluitend over een in het werk meegestorte overrijdbare rijstrookscheiding. Dit zorgt voor een grotere veiligheid en een hogere doorstroming.

Twee langsvoegen

In de turborotonde zijn twee langsvoegen gemaakt (zie tekening). De eerste loopt ongeveer halverwege de binnenste rijbaan. De tweede op de scheiding van de binnenste en buitenste tweede rijbaan. Door deze constructie ontstaan er nagenoeg vierkante vlakken waarover de krachten gelijk verdeeld worden. Zeker bij een ongewapende verharding is een vierkante vorm van de betondelen belangrijk voor een lange levensduur. De maximale lengte-breedteverhouding die is toegepast is 1:1,35.
Een ander voordeel van een ongewapende verharding is het onderhoud. Dit speelt pas over ruim twintig jaar, maar als er tegen die tijd schade ontstaat aan een betonplaat kan deze eenvoudig verwijderd en vervangen worden. Bij een gewapende verharding is dit ook mogelijk, maar moeilijker uitvoerbaar.

Snel klaar

Dankzij de toepassing van ongewapend beton is turborotonde De Wissel in een half jaar tijd gerealiseerd waarbij er drie maanden in de voorbereiding is gestoken en dertien weken in de realisatie.

BetonInfra Nieuwsbrief, juli 2016

Relevante artikelen