Eerste turborotondes op Maasvlakte

  • Toepassingen
  • Rotondes

Op de Maasvlakte zijn de eerste twee turborotondes van de Rotterdamse haven aangelegd. De rotondes liggen in de Dardanellenstraat en vervangen twee gelijkvloerse kruisingen.

Vanwege de belasting door zware transporten, een langere levensduur en lagere onderhoudskosten zijn de rotondes van beton gemaakt in plaats van asfalt. Met de twee rotondes kiest het Havenbedrijf voor een hogere verkeersveiligheid in de haven. Tevens maakt het van het distributiepark op de Maasvlakte een toplocatie voor warehousing, zodat haven en distributie met elkaar verbonden blijven en de kwaliteit van de Rotterdamse haven toeneemt voor de (inter)nationale bedrijven.

Tweestrooksrotonde
Een turborotonde is een tweestrooksrotonde, waar chauffeurs vóór het oprijden van de rotonde de juiste rijstrook moeten kiezen door een verhoogde rijstrookscheiding van beton. Wijziging van rijstrook op de rotonde is onmogelijk. De turborotonde is veiliger dan een standaard-tweestrooksrotonde. Ook de doorstroming is beter dan bij de standaard-tweestrooksrotonde omdat conflicterende bewegingen geminimaliseerd zijn.

Voldoet aan huidige eisen
De Dardanellenstraat is de hoofdweg van het distributiepark. Door de ontwikkeling van de Maasvlakte II is de functie van de weg veranderd van een lokale ontsluitingsweg naar een doorgaande gebiedsontsluitingsweg. Met de twee turborotondes voldoet de weg weer aan de eisen van het huidig gebruik en kunnen de nog braakliggende terreinen op het distributiepark vrijgegeven worden.

Video van Port of Rotterdam over de turborotondes Dardanellenstraat Distripark Maasvlakte

https://youtu.be/j6NExcO4Gf0


BetonInfra Nieuwsbrief, september 2019

Relevante artikelen