Eerste doorgaand-gewapend betonnen rotonde in Flevoland

  • Toepassingen
  • Rotondes

In opdracht van de provincie Flevoland heeft Schagen Infra een doorgaand-gewapend betonnen rotonde gerealiseerd ter plaatse van de T-splitsing Muntweg-Kuinderweg bij Emmeloord.

Door een toename van het verkeer zorgde de T-splitsing voor steeds meer oponthoud. De rotonde is eind oktober 2019 opgeleverd en verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid tussen de A6 en bedrijventerrein De Munt, Steenwijkerland en Weststellingwerf. Het is de eerste doorgaand-gewapend betonnen rotonde die de provincie heeft laten aanleggen.

Geen uitzetvoegen

De rotonde bevat een geheel doorgaande wapening en geen uitzetvoegen c.q. dwarsvoegen. Hierdoor ontstaat in het oppervlak een fijnverdeeld patroon van zeer geringe scheurvorming door temperatuurwisselingen en krimpspanningen. Nadat deze scheurvorming ontstaat, krijgt de wapening zijn maximale functie: de wapening neemt de treksterkte van de constructie over en houdt het geheel bij elkaar. Een doorgaand-gewapende rotonde gaat lang mee en is zeer onderhoudsarm.

Nauwelijks verkeershinder

Het gebruikte beton heeft een betonsterkteklasse C35/45 en milieuklasse XF4. De verharding is 250 mm dik en het oppervlak is afgewerkt met een bezemstreek dwars op de rijrichting. Bij de aanleg van de rotonde heeft het verkeer nauwelijks hinder ondervonden. De rotonde is namelijk buiten de bestaande wegen aangelegd. In één weekend zijn daarna de wegen aangesloten op de nieuwe rotonde. Met deze werkwijze bleef de overlast zeer beperkt.

Fietspaden uitgevoerd in beton

Ook de asfaltfietspaden die aansluiten op de rotonde zijn vervangen, deze zijn in ongewapend beton uitgevoerd. De fietspaden hebben een dikte van 160 mm en daar waar landbouwverkeer het fietspad oversteekt om het akkerland te bereiken, zijn de fietspaden 200 mm dik. De betonnen fietspaden zijn 3 m breed en er is in totaliteit ruim 1 km aan fietspad aangelegd. Ook hier is het oppervlak afgewerkt met een bezemstreek dwars op de rijrichting.

December 2019

Relevante artikelen