Duurzame betonnen turborotonde in Odiliapeel

  • Toepassingen
  • Rotondes

Op de N264 ter hoogte van Odiliapeel is een betonnen turborotonde aangelegd. Bij de aanleg is rekening gehouden met verschillende duurzaamheidsaspecten.

Bewoners van Odiliapeel hebben lang gelobbyd voor de turborotonde. Op de vroegere T-splitsing van de Oudedijk met de provinciale weg N264 zijn in het verleden veel ongelukken gebeurd. De nieuwe turborotonde heeft een diameter van 45 m en heeft drie aanrijwegen (oost, zuid en west). Aan de noordkant heeft de rotonde een snelle rijbaan waar het verkeer van Boxmeer naar Uden (van oost naar west) kan passeren zonder noemenswaardig oponthoud.

Cement 50 procent minder C02

Als eerste is het noordelijke deel van de turborotonde gerealiseerd. Om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren, is aan de zuidzijde een tijdelijke, 100 mm dikke, rijbaan van asfalt aangelegd voor het doorgaande verkeer. Het verkeer ondervond hierdoor tijdens de realisatie zo min mogelijk hinder. De tijdelijke rijbaan is later als fundering en werkvloer voor het zuidelijke deel van de rotonde gebruikt. Het noordelijke deel van de rotonde ligt op een 300 mm dikke laag van betongranulaat en zand. Dit funderingsmateriaal is afkomstig van de betonnen verharding van de voormalige T-splitsing.
Het recyclen van het beton is niet het enige duurzaamheidsaspect aan deze rotonde. Omdat in het beton het portlandcement is vervangen door hoogovencement, is er 50 procent minder CO2 gemoeid met de productie van het cement. Verder is 30 procent van het grind in het beton vervangen door betongranulaat. De leverancier van het beton beschikt bovendien over het keurmerk CSC en geeft hiermee aan te voldoen aan strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid.

Wapening krijgt functie na scheuren

De rotonde heeft twee rijbanen van 5,25 m breed en 250 mm dik, en is uitgevoerd in doorgaand gewapend beton. Dit type betonverharding is voorzien van langswapening en bevat geen dwarsvoegen. Door temperatuurwisselingen en krimpspanningen ontstaat in het oppervlak een fijnverdeeld patroon van zeer geringe scheurvorming. Pas als scheurvorming optreedt, krijgt de wapening zijn functie omdat het de treksterkte van de constructie overneemt en het geheel daarna bij elkaar houdt.
Tussen de twee rijbanen is een verhoogde betonnen rijbaanafscheiding aangebracht. Deze overrijdbare band is handmatig gestort en later afwisselend zwart en wit geverfd. Aan de buitenzijde bevat de rotonde een in het werk gestorte opsluitband. De middengeleiders en rammelstroken zijn uitgevoerd in printbeton in blokverband. Om ze voldoende op te laten vallen, is het printbeton zwart van kleur daar waar het naast beton ligt en grijs daar waar het naast het asfalt ligt, zoals bij de middengeleiders bij de overgang van betonnen rotonde naar de asfaltverharding.
Hoofdaannemer van het project is aannemingsmaatschappij Van Gelder. Reef Infra verzorgde het betontechnische deel.

Dankwoord en appelflappen

Dat de omgeving blij was met de aanleg van de rotonde bleek wel uit een spandoek van de dorpsvereniging met een dankwoord voor de bouwers en de provincie Noord-Brabant, na afronding van de werkzaamheden. Ook werden de bouwers tijdens de uitvoering getrakteerd op warme appelflappen, beschikbaar gesteld door de ondernemersvereniging van Odiliapeel.

BetonInfra, juli 2018

Relevante artikelen