Blackspot is veranderd in rotonde van vezelversterkt beton

  • Toepassingen
  • Rotondes

Om de verkeerssituatie veiliger te maken heeft de provincie Noord-Brabant de T-splitsing N625 (John F. Kennedybaan) – Beatrixweg in Lithoijen vervangen door een rotonde van vezelversterkt beton. De T-splitsing scoorde al decennialang hoog wat betreft verkeersongelukken, ondanks dat de splitsing in een open polder ligt. Met het maken van de rotonde, inclusief oversteekplaatsen met brede middengeleiders voor fietsers, hoopt de provincie dat deze splitsing van de lijst met blackspots verdwijnt.

Het toepassen van vezelversterkt beton op deze rotonde ziet de provincie als een pilot. De meeste van dit soort rotondes voert de provincie uit in doorgaand gewapend beton. Vezelversterkt beton kan echter voordelen bieden. Doordat er geen wapening gesteld hoeft te worden, duurt de uitvoering korter. Ook is bij een juiste aanleg van het vezelversterkt beton de scheurvorming minder.

Aandacht bij uitvoering

De uitvoering van een rotonde in vezelversterkt beton vraagt wel extra aandacht. Met name wat betreft weersomstandigheden bij aanleg en de voegafstanden. Voor het maken van de rotonde heeft aannemer Den Ouden allereerst een verdicht zandbed met een puinfundering aangelegd. Vervolgens zijn er met een slipformpaver betonnen banden getrokken aan de binnen- en buitenzijde van de rotonde. Hierna zijn onderslagplaten aangebracht bij de aansluiting van de drie asfaltwegen op de poten van de betonnen rotonde. De onderslagplaten voorkomen toekomstig hoogteverschil tussen de twee verhardingen en houdt de overgang stabiel.

Op de puinfundering is een laag van 50 mm asfaltbeton aangebracht. Deze laag voorkomt dat er te veel wrijving optreedt tussen het vezelversterkt beton en de ondergrond. Met een betonpomp is daarna het vezelversterkt beton aangebracht tot een dikte van 250 mm. In dit beton zitten drie verschillende soorten vezels: twee van staal en één van kunststof. De stalen vezels zorgen voor het opnemen van de trekspanning, de kunststofvezels zorgen voor het vasthouden van water. Door deze combinatie wordt scheurvorming tegengegaan.
Omdat het eind juni 2015 zeer warm was, is het storten van het beton enkele dagen uitgesteld. "Temperatuurverschillen tussen dag en nacht mogen niet te groot zijn", zegt Jan de Kruijf, projectleider bij de provincie Noord-Brabant. "De buitenkant van de verharding koelt dan af, terwijl het beton binnenin nog warm is. Dit geeft extra spanningen in de verharding en kans op scheurvorming."

Trilbalk en trilnaald

Na het storten is het vezelversterkt beton afgewerkt met een trilbalk. Vervolgens is met een trilnaald het beton van binnenuit verder verdicht. Over de verharding is daarna een curing compound aangebracht dat uitdrogen tegengaat. Tevens heeft de aannemer gedurende drie dagen plastic en juten doeken op de verharding gelegd. Dit voorkomt instraling van de zon en houdt het vocht in de verharding.

BetonInfra Nieuwsbrief, december 2015

De rotonde heeft een diameter van 50 m en een totale lengte van 157 m. Er zijn zes dilatatievoegen aangebracht (om de 26 m) die onderling verdeuveld zijn. De rotonde heeft één vaste breedtemaat van 5,25 m. Ook deze maatregelen verkleinen de kans op scheurvorming.

Relevante artikelen