Betonnen rotondes voor betere ontsluiting

  • Toepassingen
  • Rotondes

De provincie Noord-Brabant wil de verkeerssituatie op de drukke N279 verbeteren. Hiervoor wordt de provinciale weg tussen Veghel en 's-Hertogenbosch verbreed. Bij Heeswijk-Dinther komen betonnen rotondes zodat het dorp en het Landbouwontwikkelingsgebied beter ontsloten worden en het sluipverkeer afneemt.

Een van de rotondes sluit Heeswijk-Dinther-Zuid aan op de provinciale weg. Deze rotonde heeft een diameter van 27 m en is uitgevoerd in doorgaand gewapend beton van 180 mm dik. De wapening zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de krimpspanningen, waardoor een groot aantal kleine scheuren in het oppervlak ontstaat. Krimpvoegen ontbreken.

Maximale scheurwijdte

Bij een doorgaand gewapende rotonde worden het wapeningspercentage en de betondruksterkte op elkaar afgestemd waardoor er een bepaalde scheurafstand ontstaat bij een vooraf gekozen maximale scheurwijdte. Hoe kleiner de vooraf gekozen maximale scheurwijdte hoe korter de zichtbare scheurafstanden in het oppervlakte van de betonnen verharding.

De genoemde rotonde heeft vier aansluitingen.
Zowel aan de binnen- als buitenzijde van de rotonde ligt een getrokken betonnen band. Aan de binnenzijde is deze 500 mm brede band 400 mm hoog. Naar het wegdek toe loopt deze band 100 mm af. Aan de buitenzijde is de band 200 mm breed en loopt naar het wegdek toe 20 mm af (dikte 130-150 mm).
In de middencirkel van de rotonde is een strook van 3,50 m breed aangelegd in printbeton (motief cobblestone).
Dwarsvoegen zijn alleen aangelegd aan de buitenzijde van de rotonde, daar waar de rijbanen aansluiten op de andere wegen. Deze dwarsvoegen zijn verdeuveld zodat de rijbanen en de rotonde niet in hoogte verschillen.

Identieke rotondes

Naast de bovengenoemde rotonde zijn ook twee rotondes aangelegd in de nieuwe ontsluitingsweg van het Landbouwontwikkelingsgebied Hazelbergsebroek naar de N279. Deze rotondes zijn vrijwel identiek uitgevoerd.

Ploegam Infra is hoofdaannemer van de rotondes en de ontsluitingsweg. Het bedrijf is samen met de aannemersbedrijven Dura Vermeer en Van den Biggelaar verantwoordelijk voor het hele project van de verbreding van de N279.

Relevante artikelen