Veel betonnen busbanen bij HOV-netwerk Eindhoven

  • Toepassingen
  • Openbaar vervoer

Om de mobiliteit in brainport regio Eindhoven een impuls te geven, wordt een uitgebreid HOV-netwerk aangelegd. Betonnen busbanen vormen een belangrijk onderdeel van de HOV-route.

De regio Eindhoven heeft de HOV-route opgeknipt in twee fases. De eerste fase (NS-station Eindhoven – Eindhoven Airport – Veldhoven) is klaar. Aan de tweede fase wordt volop gewerkt. Deze lijn loopt vanaf de A2/Aalsterweg in het zuiden via het stadscentrum en NS-station Eindhoven in noordelijke richting. Ongeveer bij winkelcentrum Woensel splitst de buslijn zich in westelijke en oostelijke richting. In oostelijke richting loopt de busbaan over de Sterrenlaan door tot aan de gemeentegrens met de gemeente Nuenen. In westelijke richting via de Churchilllaan krijgt de busbaan een vervolg over de Huizingalaan.

Vormvast , weinig onderhoud

In eerste instantie was het de bedoeling om alle busbanen in beton uit te voeren omdat beton een lange levensduur en lage onderhoudskosten heeft en vormvast is. Maar omdat verschillende bestaande asfalttrajecten in een goede staat verkeren en/of nieuw zijn, is niet alles in beton uitgevoerd. Wanneer vervanging van de asfalttrajecten aan de orde is, wordt opnieuw bekeken hoe deze busbanen uitgevoerd worden. In 2019 moeten de twee fases klaar zijn. Er ligt dan 5,6 km betonnen busbaan en een compleet nieuw busstation bij winkelcentrum Woensel met betonnen busbanen en vier perrons waar dagelijks 55.000 reizigers vervoerd kunnen worden. Na de eerste twee fases is het HOV-netwerk nog niet compleet. Verdere uitbreiding zal plaatsvinden zodat alle belangrijke voorzieningen met elkaar en het station verbonden zullen zijn.

Esthetisch eindresultaat

De ongewapend betonnen busbanen zijn 210 mm dik (betonsterkteklasse C35/45) en bevatten deuvels en daar waar nodig ook koppelstaven. De betonnen verhardingen zijn na het aanleggen uitgeborsteld zodat er een mooi esthetisch eindresultaat ontstaat. Omdat er in het betonmengsel Grauwacke (4-22) is verwerkt, is de bovenlaag zeer slijtvast. Grauwacke is een harde steensoort die naast kwartsiet andere mineralen bevat die de steen een karakteristieke kleur geven, in dit geval donkergrijs. De fietsoversteken die binnen de betonnen verhardingen vallen zijn uitgevoerd in een rode kleur wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Omdat het hierbij om relatief weinig meters gaat, is gekozen voor een door-en-door kleuring waarbij de volledige betonnen verharding rood is.

BetonInfra Nieuwsbrief, juli 2016

In opdracht van Dura Vermeer heeft Roos Groep in 2015 de busbaan op de Aalsterweg (A2 tot aan Antoon Coolenlaan) aangelegd. Op de Aalsterweg komen twee busbanen samen tot één busbaan. De busbaan gaat hier van 6,20 m naar 3,10 m. Het aanleggen van de busbaan is gebeurd met een slipformpaver.


Het brede deel heeft een langsvoeg zodat er twee delen onstaan van 3,10 m die met koppelstaven aan elkaar zijn verbonden. Elke 3,10 m is er een verdeuvelde dwarsvoeg aangebracht. Niet alles is machinaal aangelegd. De delen die handmatig zijn aangelegd, zijn afgewerkt met een trilbalk en spinscreed zodat de verharding voldoet aan de vlakheidseisen. Dit apparaat komt uit de vloerenindustrie en bevat rollen waarmee de verharding nauwkeurig kan worden afgewerkt.

Relevante artikelen