Eerste geluidreducerende busbaan in beton

  • Toepassingen
  • Openbaar vervoer

De gemeente Amsterdam legt een busbaan aan in uitgeborsteld beton. Deze busbaan moet het geluid reduceren met ongeveer 2 dB. De busbaan komt langs de noordzijde van de A1 tussen Muiden en Diemen en heeft een lengte van 1 km. Met name de snelwegbus 320 van Hilversum naar Amsterdam zal gebruik maken van de busbaan en moet automobilisten verleiden de bus te nemen in plaats van de auto.

Twee lagen beton

De nieuwe weg bestaat uit een enkelstrooks busbaan die overgaat in een dubbelstrooks baan. De enkelstrooks baan is 4,25 m breed en de dubbelstrooks 7,8 m. Beide zijn uitgevoerd in twee lagen ongewapend beton. Wel zijn de onderlinge betonvlakken verdeuveld en zijn de langsvoegen met koppelstaven uitgevoerd zodat de betonvlakken één geheel vormen. In opdracht van BAM Wegen heeft de firma Roos met twee slipformpavers de twee betonlagen aangelegd. De eerste paver maakt een 160 mm dikke onderlaag (betonsterkteklasse C35-45, milieuklasse XF4). 40 meter hierachter rijdt de tweede paver die de toplaag van 100 mm aanbrengt. In deze toplaag zit een steenslag van Grauwkwartsiet 4/11. Er is voor twee lagen gekozen om kosten te drukken. Steenslag is een duur bestanddeel van beton. Door de steenslag alleen in de toplaag te verwerken, worden kosten bespaard. Bij het storten van het beton is het van belang dat de twee slipformpavers kort na elkaar hun betonlaag aanbrengen. Zo liggen de boven- en onderlaag nat-in-nat. Dit is noodzakelijk om er voor te zorgen dat de twee lagen uiteindelijk één constructie vormen.

Suikerwater en folie

Omdat de betonmortel na 24 uur verharding uitgeborsteld moet worden, is het van belang dat de cementsteen in het oppervlak een vertraagd verhardingsproces doorloopt. Na de laatste bewerking van het nog plastische beton wordt het oppervlak voorzien van een bindingsvertrager (suikerwater) en is de verharding afgedekt met een folie. Hierna zijn er om de 4,5 m zaagsneden aangebracht tot een derde van de totale dikte van de weg. De folie is daarbij even van het oppervlak gehaald. 24 uur na het storten is de fijne zandcementmortel uit het oppervlak geborsteld met rolbezems. Dit is het meest essentiële onderdeel van de uitvoering omdat dit werk bepaalt in hoeverre de verharding het geluid reduceert. In gebruikname De gemeente Amsterdam heeft de nieuwe busbaan eind juli 2014 in gebruik genomen.

Artikel BetonInfra 2014

Relevante artikelen