Cwegdek voor GUB

  • Toepassingen
  • Uitgeborsteld beton

Op initiatief van Betonhuis Cement (voorheen Cement&BetonCentrum) is er voor Geoptimaliseerd Uitgeborsteld Beton (GUB) een Cwegdek aangevraagd bij een verkeerssnelheid van 50 km/uur. De term Cwegdek wordt gebruikt om het geluidreducerende effect van verschillende typen stille wegdekken in de berekening van de geluidbelasting door wegverkeer mee te nemen.

Dit houdt onder meer in dat van minimaal vijf wegvakken met hetzelfde wegdektype de geluidreductie ten opzichte van de referentie, gebaseerd op dicht asfaltbeton (AC-surf), wordt bepaald.

Wegverkeerslawaai

Het berekenen van wegverkeerslawaai is een belangrijke methode om de geluidbelasting op woningen te bepalen. Opdrachtgevers kunnen in dit kader alleen gebruikmaken van wegdektypen waarvoor een Cwegdek is bepaald. Die aanvraag is inmiddels goedgekeurd en in de overzichtstabel opgenomen op de website van InfoMil.

Geluidreductie

Er bestaat nu een Cwegdek voor lichte voertuigen op een geoptimaliseerd uitgeborsteld betonnen wegdek voor verkeerssnelheden van zowel 50 en 70 km/uur. Dit betekent dat wegbeheerders ook GUB kunnen toe gaan passen op 50 km wegen, waar een bepaalde geluidreductie is gewenst.

Relevante artikelen