Uitgewassen betonnen busbaan over onderdoorgang

  • Toepassingen
  • Openbaar vervoer

Om het autoverkeer vloeiend door te laten rijden, en daarnaast een snelle busverbinding van noord naar zuid te creëren, krijgt de Ring in Eindhoven een betonnen onderdoorgang met daarboven een betonnen busbaan op de kruisende Veldmaarschalk Montgomerylaan.

Zestig bussen per uur passeren momenteel de gelijkvloerse kruising Ring/Veldmaarschalk Montgomerylaan. Als onderdeel van de HOV2 wordt dit kruispunt ongelijkvloers. Eerst wordt een deel van de busbaan op de Veldmaarschalk Montgomerylaan aangelegd, ten zuiden van de kruising. Daarna wordt de onderdoorgang gemaakt volgens de wanden-dak-methode. Wanneer de onderdoorgang klaar is, wordt de busbaan over de onderdoorgang doorgetrokken naar het noorden. Het verkeer rijdt ondertussen over een bypass zodat er zo min mogelijk hinder is.
Bij het maken van een onderdoorgang volgens de wand-dak-methode wordt er niet geheid, maar worden diepwanden aangebracht waarop een gewapend betonnen dak wordt gestort, het zogenoemde dek. Vervolgens wordt de grond onder het dek uitgegraven. Voordeel van deze methode is dat de straat na betrekkelijk korte tijd weer beschikbaar is en er weinig geluidsoverlast is door het achterwege blijven van de heiwerkzaamheden.

Handmatig gestorte busbaan

De busbaan over de onderdoorgang is 6,40 breed en in totaal bijna 200 m lang. Omdat het een relatief kort gedeelte betreft dat in beton wordt uitgevoerd, is gekozen voor handmatig aanleggen. Het gebruikte beton heeft een betonsterkteklasse C35/45 en een milieuklasse XF4. De verharding is 210 mm dik. Elke 4,5 meter worden er over de volledige breedte deuvels aangebracht. Nadat het beton boven de deuvels is ingezaagd, en de verharding onder de voeg verder scheurt, zorgen de deuvels voor krachtoverbrenging tussen de platen.
Deuvels hebben een gladde kunststof omhulling die niet hecht aan het beton. Hierdoor kan de verharding in de lengterichting krimpen en uitzetten. Horizontale bewegingen in de dwarsrichting en verticale bewegingen van platen ten opzichte van elkaar worden door de deuvels tegengegaan.

Koppelstaven en uitwassen

In het midden, over de volledige lengte van de verharding, komen koppelstaven. Ze worden in de betonverharding aangebracht om uiteendrijven van de platen te voorkomen, nadat de verharding over de volledige lengte is ingezaagd. In tegenstelling tot deuvels hechten de geprofileerde staven zich wel aan het beton. Zo verbinden ze de platen zodat er trekkrachten worden overgedragen en de banen onderling niet verticaal kunnen bewegen.
Na het storten wordt het betonoppervlak van de busbaan uitgewassen. Met deze behandeling wordt de kleur en structuur van het toeslagmateriaal zichtbaar. Uitborstelen, of uitwassen van beton, geeft stroefheid aan het oppervlak en het rolgeluid vermindert behoorlijk. Ook wordt deze techniek toegepast om een bepaald visueel uiterlijk te verkrijgen van het betonoppervlak.

Printbeton als rijbaanscheiding

Naast de betonnen busbaan is bij dit werk printbeton aangebracht als rijbaanscheiding op de Ring, in de aanrijroute naar de onderdoorgang. De totale lengte van de rijbaanscheiding is 600 m, de breedte 0,7 m en de dikte 160 mm. Er is gekozen voor een printmotief van halfsteensverband dat in een bolling van 5 procent is aangebracht. Hiermee ontstaat er een duidelijke scheiding van de rijbanen, maar kan er nog wel van baan gewisseld worden in noodsituaties.

BetonInfra, juli 2018

Relevante artikelen