Betonnen busstation op parkeerdek

  • Toepassingen
  • Openbaar vervoer

Met de komst van een nieuw busstation en verplaatsing van het tramstation, is het gebied rondom station Amsterdam Amstel beter ingedeeld en heeft het een aantrekkelijke uitstraling. Omdat de betonnen verharding van het busstation op een parkeerdek ligt, heeft de fundering extra aandacht gekregen.

Het nieuwe busstation ligt boven op een parkeerdek dat ongeveer 2 m boven het maaiveld uitsteekt. In eerste instantie ging het bestek uit van een fundering op het parkeerdek van schuimbeton. Hierboven zou de betonnen verharding van het busstation komen. Na overleg tussen gemeente Amsterdam, uitvoerder Den Ouden en hoofdaannemer BAM is echter voor een andere oplossing gekozen. Een fundering van schuimbeton is weliswaar veel lichter dan traditioneel beton (800 kg/kuub t.o.v. 2.400 kg/kuub) maar het busstation heeft verschillende afwaterpunten - en daardoor veel hoogteverschil - waardoor het lastiger is om het uiterst vloeibare schuimbeton aan te brengen.

Vulkanisch gesteente

In overleg is gekozen voor een fundering met Yalibims. Dit vulkanisch gesteente – dat gewonnen wordt op het Griekse eiland Yali - heeft een laag volumegewicht en een hoog draagvermogen. Daardoor is het een ideaal funderingsproduct als het gewicht van de constructie bepalend is. De Yalibims is met een loader op het betonnen parkeerdek aangebracht en meegeprofileerd met de wijze van afwatering. Het materiaal is statisch verdicht met een wals. Op plaatsen waar de wals niet kon komen, is de fundering vibrerend verdicht met een trilplaat.

Na het in orde maken van de fundering zijn de banden van de zeven perrons gesteld. Vervolgens is gestart met het aanbrengen van de betonverharding van het busstation. Door de gewijzigde fundering kon de verharding iets dunner uitgevoerd worden, namelijk 225 mm dik. Met twee betonpompen - met een reikwijdte van ongeveer 58 m - is de verharding van 60 bij 65 m gestort.

De aannemer heeft stortvakken gemaakt met een breedte variërend tussen 3 en 4,5 m. Alle niet rechthoekige platen zijn gewapend; de rest van de verharding is ongewapend aangelegd. De langsvoegen bevatten koppelstaven en de dwarsvoegen deuvels. Na storten zijn de dwarsvoegen ingezaagd tot op ongeveer een derde van de dikte. Het oppervlak is afgewerkt met een fijne bezemstreek haaks op de rijrichting om voldoende stroefheid in de gebruiksfase te realiseren.

Betonsterkteklasse C45-55

Omdat de aanleg van het busstation later dan gepland is gestart – en de tijdsdruk hoog was - is gekozen voor beton met betonsterkteklasse C45-55. Dit beton bereikt eerder de kracht van 45 Newton dan het beton met een betonsterkteklasse C35-45, dat oorspronkelijk in het bestek was opgenomen. Hierdoor kon het busstation sneller in gebruik worden genomen. De milieuklasse van het beton is XF4 zodat de verharding bestand is tegen vorst en dooizouten.

6 april 2018

Relevante artikelen