Vervanging van de lijngoot op Eindhoven Airport

  • Toepassingen
  • Lijnvormige constructies

Van maart tot oktober 2020 verving Heijmans de lijngoot inclusief de aangrenzende betonverharding op het platform van Eindhoven Airport.

De reeds bestaande lijngoot was na 25 jaar aan het einde van zijn levensduur. Breukvorming en verzakkingen, voornamelijk daar waar het neuswiel van de taxiënde vliegtuigen deze lijngoot haaks passeert, is dit ongewenste schadebeeld zichtbaar. In totaliteit wordt er 475 m1 bestaande lijngoot vervangen door een roostergoot inclusief 3.320 m2 aangrenzende betonverharding.

Uitvoering in tien fases

De lijngoot grenst aan tien vliegtuigopstelplaatsen (VOP’s) waarbij de eis vanuit Eindhoven Airport is dat er continu acht VOP’s in gebruik moeten blijven voor het vliegverkeer. Dit houdt in dat Heijmans het project in tien fases dient uit te voeren, namelijk: één VOP ten behoeve van uitvoering en één VOP ten behoeve van overlap. Heijmans verwijdert de oude verharding en lijngoten, brengt een nieuwe 400 mm dikke betonverharding aan, inclusief nieuwe betonnen roostergoten en herstelt tevens de betonnen afwateringsputten waarop de goten zijn aangesloten.

Duurzame constructie

Om lastenoverdracht te garanderen van de aangrenzende betonverharding naar de roostergoot, is gekozen om met behulp van een slipformpaver een onderslagplaat aan te brengen ter plaatse van de lijngoot. Deze onderslagplaat is aan beide zijde voorzien van een lip waarop de aangrenzende betonverharding rust. Vanwege de optredende krachten van de vliegtuigen is de roostergoot voorzien van gewapende omstorting. Een uitzetvoeg tegen deze omstorting zorgt ervoor dat door kruip van de aanliggende betonverharding de gootconstructie niet beschadigt. Deze toegepaste duurzame constructie is in staat om decennialang de verschillende repeterende krachten op continu dezelfde locatie (rijspoor neuswielvliegtuig) te weerstaan.

Betonverharding

De 400 mm dikke aangrenzende ongewapende betonbanen zijn 4 tot 5 m1 breed en voorzien van deuvels en koppelstaven. Vanwege de variërende breedtes worden de betonbanen handmatig aangebracht. Waar de betonplaten aansluiten op de bestaande betonverharding zijn koppelstaven handmatig ingeboord en verlijmd. Ter plaatse van de nieuw aan te brengen dwarsvoegen stelt men deuvels op rekken op de helft van de betonhoogte. Tijdens het verhardingsproces zaagt men de betonverharding boven deze deuvels op een derde van de betonhoogte als zijnde een scheurinleider. Zo voorkomt men ongewenste scheurgedrag. Onregelmatig gevormde betonplaten rondom de afwateringsputten worden voorzien van een boven- en onderwapening.

Achterstand ingelopen door corona

Bij de start van het project in maart is er veel regen gevallen waardoor de eerste fase van het project een achterstand had opgelopen op de planning. Omdat later die maand het coronavirus zich sterk verspreidde in Nederland en omringende landen en het vliegverkeer nagenoeg tot stilstand kwam, kon de achterstand weer worden ingelopen doordat meerdere VOP’s, dus meerdere fases, beschikbaar werden gesteld. De uitvoering ligt hierdoor weer op schema.

BetonInfra Nieuwsbrief, juli 2020

Relevante artikelen