Oneindig lijnenspel in betonverharding

  • Toepassingen
  • Figuratief beton

In Breda heeft BKB Infra de entree van Inspirium voorzien van een unieke printbeton. In het beton is een oneindige figuur aangebracht, een polygoon. Deze figuur bestaat uit een lijnenspel dat nergens gelijk is. Een standaard print past hier dus niet.

Inspirium is een belevingswereld op het gebied van gastvrijheid en interieur. Het oneindige figuur maakt onderdeel uit van de huisstijl en verwijst naar de onderlinge verbinding tussen de partners van deze belevingswereld. John Bressers, als verbindingsman betrokken bij Inspirium, wilde de figuur ook in de verharding vóór het pand. De figuur komt daarnaast op verschillende plaatsen terug binnen in het pand. Omdat het esthetisch aspect zeer belangrijk is, stelde de aannemer voor om de verharding (3 m breed, 25 m lang) uit te voeren als doorgaand gewapende verharding. Hierdoor hoeven er geen voegen gemaakt te worden en komt het lijnenspel het mooist tot zijn recht.

Zware wapeningsnetten

Om dezelfde reden is ook gekozen voor relatief zware wapeningsnetten van ø 12 en een maaswijdte van 100 mm. Hierdoor krijgen de haarscheurtjes aan het oppervlak (craquelé) een nog fijnere structuur. Craquelé uit zich door willekeurige barstjes in het oppervlak, veroorzaakt door trekspanningen als gevolg van temperatuurverschillen en vochtbewegingen in de betonhuid. Het is nooit geheel te voorkomen maar heeft door de geringe dieptewerking geen invloed op de betonkwaliteit.

Lijnenspel op 35 stencils

Voor het maken van dit unieke printbeton is op de computer het lijnenspel uitgewerkt en daarna op 35 stencils geprint. Na het storten is de verharding vlak afgewerkt en zijn de stencilprints in het beton gedrukt met een roller. De lijnen liggen 2 mm diep en zijn 10 mm breed. Na een dag zijn de stencils verwijderd waarna het resultaat zichtbaar was. Zowel Bressers als Laurens Bogerd van BKB Infra zijn zeer tevreden met het eindresultaat. "We dachten altijd dat het maken van een oneindige figuur in beton niet mogelijk was. Het kan dus wel", zegt Bogerd.

Portlandvliegascement

Het beton heeft betonsterkteklasse C28/35 en milieuklasse XF4. Omdat de opdrachtgever een donkere kleur voor ogen had, is in de betoncentrale koolstof toegevoegd. Ook is gebruik gemaakt van portlandvliegascement (CEM II). Dit cement is van nature donkerder waardoor de verharding een prachtige donkere kleur heeft.

Relevante artikelen