Veiliger fietsen op duurzaam betonnen fietspad

  • Toepassingen
  • Fiets- en voetpaden

Om het fietsen in Flevoland veiliger te maken, verbreedt de provincie alle buitenstedelijke fietspaden naar 3 m. Bij het verbreden worden de fietspaden standaard uitgevoerd in beton. “Beton gaat langer mee en heeft minder onderhoud nodig”, zegt Teun Schenk, senior projectleider Infrastructuur. “Over de gehele levenscyclus is beton daardoor duurzamer.”

In de jaren negentig is provincie Flevoland al gestart met het uitvoeren van fietspaden in beton vanwege de duurzaamheid. Conform de visie van de provincie, gaat Schenk er vanuit dat de vernieuwde paden zestig jaar meegaan, zonder noemenswaardig onderhoud. De huidige asfaltfietspaden worden vervangen op het moment dat groot onderhoud noodzakelijk is.

Fietspad Dronterweg

Op dit moment wordt het fietspad langs de Dronterweg uitgevoerd in beton. Op 13 december 2019 wordt het fietspad opgeleverd. Alle buitenstedelijke betonnen fietspaden hebben een standaard uitvoering. Naast de vaste breedte van 3 m (waarbij fietsers elkaar eenvoudig kunnen passeren), zijn de fietspaden ongewapend, 160 mm dik en afgewerkt met een bezemstreek dwars op de rijrichting. De dikte van de verharding is afgestemd op de onderhoudsvoertuigen, zoals de speciale strooicombinatie voor de fietspaden.

Ledlicht op fietspad

Om het fietspad langs de Dronterweg nog veiliger te maken, heeft de provincie enkele bochten minder scherp gemaakt. Ook is er in minder overzichtelijke bochten in het midden van het fietspad ledverlichting geplaatst direct op de verharding. De lichtelementen van ø 60 mm zijn met een schroef op de betonnen verharding geboord en bevatten zonnecellen die het systeem overdag opladen. Deze cellen leveren vervolgens voldoende energie voor een avond en een nacht. Een actieve wegmarkering bevordert de interactie tussen fietser en fietspad en begeleidt weggebruikers op hun route.

CO2-footprint lager

Om de CO2-footprint van een fietspad zo laag mogelijk te houden, voert Flevoland de betonnen fietspaden uit met CEM III. Dit cementtype bevat hoogovencement en heeft een andere samenstelling dan portlandcement. CEM III bevat naast klinker gemalen hoogovenslak, een restproduct van de staalproductie (hoogoven). Ten opzichte van portlandcement heeft hoogovencement een gunstiger milieuprofiel. De CO2-emmissie bedraagt slechts 25 à 30 procent ten opzichte van portlandcement. Bij normale temperaturen duurt de verhardingsfase wel langer wanneer het beton hoogovencement bevat. Fietspaden die al in duurzaam beton zijn uitgevoerd, liggen onder andere langs de Houtribweg (Lelystad), de Zeewolderdijk en de Spiekweg (beide in Zeewolde).


December 2019

Relevante artikelen