Veilig betonnen fietspad door bosrijk gebied

  • Toepassingen
  • Fiets- en voetpaden

Langs de Bieseltsebaan tussen Groesbeek en Nijmegen heeft BKB Infra in opdracht van aannemer Mouwrik Waardenburg Oost een 5 km lang betonnen fietspad aangelegd.

Het fietspad ligt langs een zandpad en door de 'spoorkuil', een oude spoorbaan van Nijmegen naar het Duitse Kleve. Gezien de redelijk eenvoudige bereikbaarheid, maar beperkte werkbreedte aan één zijde, is het fietspad machinaal aangelegd met een Wirtgen SP15 slipformpaver. Het fietspad doorkruist het leefgebied van een populatie zandhagedissen. Daarom ligt er verspreid over de route een aantal reptielentunnels. De hoogte van de reeds bestaande tunnels was bepalend voor de hoogte van de betonverharding.

Fietspad verbreed

Voordat de betonverharding werd aangelegd, is eerst van het bestaande 1,50 m brede fietspad de asfaltverharding verwijderd. Daarna is het zandbed opnieuw uitgevlakt en verbreed. Het nieuwe fietspad is 2 m breed en de verharding is 160 mm dik. Het gebruikte beton heeft betonsterkte C30/37 en milieuklasse XF4 waardoor de verharding bestand is tegen vorst en dooizouten.
Om de 4 m zijn er krimpvoegen aangebracht. Hierbij is de verharding tot een derde van de dikte ingezaagd. Onder de voeg scheurt de voeg, als gevolg van krimp, automatisch verder. Gecontroleerde scheurvorming voorkomt dat de verharding op andere plaatsen scheurt. Ondanks de krimpvoeg en de vorming van een scheur daaronder, kunnen de betonplaten links en rechts van de krimpvoeg niet verticaal van elkaar bewegen. De platen brengen immers na het scheuren onderling de krachten over volgens het principe van 'interlock' (zie kader).

Constructievoegen

Om de 100 m is een constructievoeg aangebracht. Hiervoor is na het storten 25 mm verharding weggezaagd. De voeg is gevuld met een vulling van bitumen. Het maken van een constructievoeg voorkomt spatten; het omhoog komen van twee betonplaten door thermische uitzetting. Om het fietspad te voorzien van een oppervlaktestructuur is de verharding na het storten afgesleept met een juten doek.

De gemeente Berg en Dal, waartoe Groesbeek behoort, heeft voor een betonnen uitvoering gekozen omdat het fietspad door een bosrijk gebied loopt. Met een betonnen verharding blijft worteldruk achterwege en hoeft er minder onderhoud gepleegd te worden. Ook is een betonnen fietspad lichter van kleur dan asfalt en minder glad na bladval, waardoor het nieuwe fietspad veiliger is geworden.

Interlock is een Engelse term waarmee wordt aangeduid dat links en rechts van een scheur het beton in elkaar blijft haken. De krimpscheur is immers nooit kaarsrecht, maar kronkelt waardoor de platen onderling de kracht overbrengen. De betonplaten links en rechts van een krimpscheur blijven zo op dezelfde hoogte liggen.

December 2017

Relevante artikelen