Nieuwe betonnen fietspaden in gemeente Bergeijk

  • Toepassingen
  • Fiets- en voetpaden

De gemeente Bergeijk investeert in betonnen fietspaden. Het fietsnetwerk moet onder meer bijdragen aan een snelle fietsroute vanuit de verschillende dorpskernen in de gemeente (Luyksgestel, Weebosch, Bergeijk, Westerhoven en Riethoven) naar Eindhoven.

Meest in het oog springend is het 1,5 km lange 'karrenspoor' van Bergeijk centrum, door de landerijen, naar Riethoven tot aan de rotonde op de N397. Hier zijn twee stroken beton van 2 m breed aangelegd met daartussen een 0,4 m brede opvulling met grasbetontegels. Het pad is niet alleen toegankelijk voor brommers en fietsers, ook tractoren die op de naastgelegen akkers moeten zijn, maken gebruik van het pad. In het centrum van Bergeijk zijn de grasbetontegels vervangen door betonklinkers die een goot vormen ten behoeve van de afwatering van het regenwater. Het betonnen karrenspoor is 220 mm dik (betonsterkteklasse C35/45) en is afgewerkt met een bezemstreek dwars op de rijrichting.

Door-en-door rood

Langs de Rythoviusdreef in Riethoven heeft de gemeente een 1 km lang rood betonnen fietspad aangelegd van 3,0 m breed en 150 mm dik (betonsterkteklasse C35/45). Hier is voor rood beton gekozen vanwege de verkeersveiligheid. Het vrijliggend fietspad ligt namelijk redelijk dicht tegen de Rythoviusdreef aan. Met het kleurverschil wordt het afwijkend wegdek duidelijk zichtbaar voor alle verkeersdeelnemers. Voor behoud van de rode kleur gedurende de gebruiksfase van het fietspad is gekozen voor door-en-door rood. Ook dit fietspad is afgewerkt met een bezemstreek dwars op de rijrichting.

Nog meer fietspaden

Komend jaar wil de gemeente Bergeijk een 3,5 m breed fietspad (in rood beton) aanleggen van Westerhoven naar de kom van Riethoven (aan de oostkant van het dorp) en een fietspad van de kom van Riethoven richting de reguliere fietsverbinding naar Veldhoven/Eindhoven (aan de westkant van het dorp). Dit laatste fietspad wordt 4,0 m breed omdat meerdere fietspaden samenkomen en de fietsintensiteit richting Veldhoven/Eindhoven gaat toenemen. Ook zijn er plannen om tussen de dorpskern Luyksgestel en Weebosch een fietspad aan te leggen.

Volledig levenscyclus goedkoop

De keuze voor beton is volgens de gemeente Bergeijk een financiële kwestie. "Beton is weliswaar duurder in aanleg, maar over de volledige levenscyclus van een fietspad is een betonnen fietspad het goedkoopst omdat het onderhoud in de gebruiksfase minimaal is. Daarnaast is beton uiterst comfortabel om op te fietsen." Betonnen fietspaden hebben ook minder last van worteldruk en blijven daarom hun comfort behouden gedurende de gehele gebruiksfase. Het einddoel van de gemeente Bergeijk is zorgen voor goede fietsverbindingen tussen alle kernen, de buurgemeenten en het stedelijk gebied Veldhoven/Eindhoven.

BetonInfra, maart 2019

Relevante artikelen