Fietspad met lage CO2-impact

  • Toepassingen
  • Fiets- en voetpaden

In Fijnaart heeft Den Ouden Groep een betonnen fietspad aangelegd waarbij de CO2-impact met 70 procent is verminderd.

Hoewel bij de aanbesteding was gevraagd om een asfaltverharding, koos Den Ouden Groep voor het uitbrengen van een offerte met een betonnen verharding. Het fietspad aan de Appelaarsedijk had veel last van wortelopdruk en mollengangen onder het asfalt waardoor de situatie op sommige plaatsen ronduit gevaarlijk was. Bij een hernieuwde keuze van asfalt zouden volgens de aannemer de problemen zich binnen enkele jaren weer voordoen. Door de combinatie van beton en een fors lagere CO2-impact, koos de gemeente Moerdijk voor een betonnen verharding.

Vezelversterkt beton

Om een goede fundering te creëren, is ongeveer twee derde deel van de asfaltverharding (110 mm) verwijderd. Op de resterende 50 mm asfalt heeft de aannemer met een slipformpaver een nieuwe betonlaag gestort van eveneens 110 mm. Gezien deze relatief dunne betonlaag, is het beton voorzien van Concrix ES vezels van Convez. Per kuub is 4,5 kg vezels toegevoegd. De vezels vangen aan de bovenzijde van de constructie drukkrachten op en aan de onderzijde de trekkrachten. Door het toepassen van vezels als wapening, kan het beton minder dik zijn en wordt er bespaard op grondstoffen en transport.

20 procent klinker

Het betonmengsel heeft betonsterkte C30/37 en milieuklasse XF4, en bevat slechts 20 procent klinker. Het gemis aan klinker is aangevuld met andere hulpstoffen. Over de exacte samenstelling laat de aannemer zich niet uit. Projectleider Sjoerd van Ingen geeft aan dat in een mengsel van aardvochtig beton het moeilijker is om vezels goed verdeeld te krijgen. Het plastic omhulsel dat een rol van enkele duizenden vezels bij elkaar houdt, moet gedurende het mengen oplossen. Vervolgens moeten de vezels overal evenveel in het beton aanwezig zijn. Het productie- en mengproces zijn cruciaal om dit goed voor elkaar te krijgen.

Uitzetvoeg en krimpvoeg

Het 2 m brede fietspad in Fijnaart is over 12 km voorzien van een betonnen deklaag. Elke 100 m is een uitzegvoeg gemaakt die bij uitzetting ontoelaatbare spanningen opvangt. Om de 3 m is de verharding voorzien van een krimpvoeg die is ingezaagd tot ongeveer 1/3 deel van de dikte van de verharding. Het fietspad is afgewerkt met een bezemstreek dwars op de rijrichting.

Relevante artikelen