Extra dikke betonnen fietspaden op nieuwe dijk

  • Toepassingen
  • Fiets- en voetpaden

Omdat de fietspaden op de nieuwe dijklichamen in de IJsseldelta ook gebruikt worden door zwaar landbouwverkeer, is gekozen voor extra dikke betonnen fietspaden. Op een deel van de dijk zijn twee parallelle fietspaden gemaakt die doen denken aan een karrenspoor.

De combinatie Isala Delta bestaat uit de bedrijven Van Hattum en Blankevoort en Boskalis. Samen zijn ze verantwoordelijk voor een breed scala aan aanpassingen in de IJsseldelta, daar waar de IJssel in het IJsselmeer stroomt. De aanpassingen moeten het overstromingsgevaar voor Zwolle, Kampen en het achterland verminderen. BKB Infra is gevraagd betonnen fietspaden aan te leggen op een verhoogde dijk, parallel aan de nieuwe uiterwaarden.

Twee parallelle paden

Een deel van de fietspaden kent een bijzondere uitvoering. Over een lengte van 5,3 km bestaat het fietspad uit twee parallelle paden van 1 m breed met daartussen een onverharde ruimte van 0,8 m. Dit zogenoemde karrenspoor heeft een karakteristieke uitstraling en past volgens de ontwerpers zeer goed in het landschap. Naast dit speciale fietspad heeft de aannemer nog 7 km traditioneel fietspad aangelegd met een breedte van 3 m en 3,40 m. Vanwege het landbouwverkeer dat gebruik maakt van de fietspaden én omdat de fietspaden op een nieuw dijklichaam liggen – waardoor zetting van de ondergrond kan optreden - is gekozen voor een extra dikke verharding van 210 mm voor het karrenspoor en 190 mm voor de standaard fietspaden.

Opvangen lengte-uitzetting

De ongewapende fietspaden zijn met een slipformpaver aangebracht. Bij het karrenspoor is om de 2 m een krimpvoeg aangebracht en elke 50 m een uitzetvoeg. De krimpvoegen zijn gezaagd in het uithardende beton en voorkomen dat er willekeurige scheurvorming optreedt. De uitzetvoegen (ook wel dilatatievoegen genoemd) vangen de lengte-uitzetting van de betonplaat op en voorkomen dat er ontoelaatbare spanningen optreden in de verharding. Om ervoor te zorgen dat de uitzetvoeg niet vervuild raakt, en dus zijn werk kan blijven doen, zijn de voegen opgevuld met een kunststof foam en afgedekt met een bitumineuze voegvulmassa.

Kruisingen handmatig aangelegd

Gezien de breedte van de traditionele fietspaden is gekozen voor krimpvoegen om de 4 m en een uitzetvoeg om de 100 m. De kruispunten van fietspaden zijn handmatig aangelegd. In verband met de gewenste beeldkwaliteit was het niet mogelijk om de hoekpunten bij de kruisingen af te knotten. Er is gekozen voor een doorgaande ronde vorm met toepassing van wapening in de ongelijkvormige platen (zie tekening). Deze uitvoeringswens kost veel extra tijd maar geeft wel extra cachet aan het fietspad. Alle fietspaden zijn afgewerkt met een bezemstreek dwars op de rijrichting.

Betoninfra, oktober 2018

Relevante artikelen