Duurzaam fietspad dankzij constructie Watershells en beton

  • Toepassingen
  • Fiets- en voetpaden

Stadsdeel Zuid in Amsterdam heeft de fietsstrook in de Rijnstraat Zuid vervangen door een verhoogd vrijliggend fietspad. Een constructie van Watershells en beton voorkomt dat de weg in de toekomst wordt aangetast door worteldruk.

Stadsdeel Zuid heeft een complete reconstructie uitgevoerd van de Rijnstraat Zuid. Het onderhoud is noodzakelijk omdat de straat, als gevolg van worteldruk, in een slechte staat verkeert. Met name de fietsrijstrook had hier last van. Vóór de reconstructie bestond de Rijnstraat uit een gelijkvloerse verharding waarvan gemotoriseerd verkeer, tram en fietsverkeer gebruikmaakten. Na de reconstructie is de weg alleen toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Aan weerszijden van de weg wordt een vrijliggend fietspad gerealiseerd.

Watershell-cassettes

Bijzonder aan de reconstructie is het gebruik van een zogenoemde wortelbrug onder het fietspad. Een wortelbrug bestaat uit Watershell-cassettes van 0,5 m2 en 80 mm hoog die op het zandbed worden geplaatst. De kunststof cassettes vormen een aaneengesloten brug en in de holte van 80 mm zit lucht. De boomwortels stoppen met groeien wanneer ze de ruimte met lucht bereiken. Op deze manier wordt schade aan het wegdek voorkomen. De wortelbrug wordt laag voor laag opgebouwd. Na het verwijderen van de oude verharding van kleisteen en asfalt (totaal bijna 500 mm), is een egaal zandbed aangebracht. Hierop is een geotextiel gelegd waarop tegels zijn geplaatst. Op de tegels rusten de steunpunten van de Watershell-elementen. Vervolgens zijn hierop de kunststof cassettes geplaatst.

Wapening en beton

De volgende stap in het proces was het aanbrengen van de wapening. Afstandhouders zorgen ervoor dat de wapening 40 mm boven de cassettes hangt. Vervolgens is de randbekisting aangelegd, waarbij aan de buitenkant van het fietspad een prefab band als bekisting fungeert en aan de binnenkant een bekistingsplaat. Hierna is een laag van 100 mm beton aangebracht. Voor het toegepaste beton heeft de leverancier van de cassettes enkele betoneigenschappen geformuleerd, te weten:

  • sterkteklasse minimaal 30/37;
  • milieuklasse XF4;
  • consistentieklasse S3 plastisch;
  • chlorideklasse CL 0,40 gewapend beton;
  • en korrelgroep 4–32 (Dmax = 32 mm, waarvan 50 procent 4-16 met Dmax = 16 mm).

Lange levensduur

Het fietspad is 2 m breed en uitvoerder KWS heeft stortvakken gemaakt van 25 m lengte. Bovenop het beton zijn vervolgens twee lagen asfalt aangebracht. De eerste laag van gemiddeld 60 mm dikte is gebruikt om het gewenste afschot te creëren. De tweede laag van 25 mm dikte is uitgevoerd in rood asfalt, zodat het fietspad contrasteert met de weg. Boven de stortvoegen is het asfalt ingezaagd. De extra investering in cassettes en beton levert op de lange termijn een besparing op. Boomwortels hebben de vrijheid om te groeien zonder de verhardingsconstructie schade toe te brengen. De stabiele betonconstructie zorgt tevens voor een langere levensduur van het asfalt.

Meer informatie over de toepassing van Watershells vindt u op de website www.waterblock.nl

BetonInfra Nieuwsbrief, juli 2016

Relevante artikelen