Boten ingezet bij reconstructie en aanleg betonnen fietspaden rondom Weerribben

  • Toepassingen
  • Fiets- en voetpaden

Veengrond en veel water: de reconstructie van enkele fietspaden in en rondom nationaal park Weerribben-Wieden is geen eenvoudige klus. De fietspaden zijn onderdeel van twaalf fietspaden in het fietsroutenetwerk in de Kop van Overijssel die de komende jaren met steun van provincie Overijssel worden aangepakt. Schagen Infra kwam met een oplossing door de inzet van boten voor afvoer en aanvoer van de benodigde grondstoffen.

Hoewel het 10,5 km lange betonnen fietspad op de dijk langs het Kanaal Steenwijk-Ossenzijl technisch in goede staat verkeert, is de breedte van 1,5 m een struikelblok voor de gemeente Steenwijkerland. Door het toegenomen fietsverkeer is het fietspad namelijk onveilig geworden. Een verbreding van het fietspad tot 2,5 m biedt uitkomst. Het werk is in maart tot en met mei 2021 uitgevoerd.

In ruim van schip

Het bestaande fietspad is daarbij met behulp van een rupskraan afgebroken. De betonplaten werden vervolgens in het ruim van een schip gedeponeerd en via het kanaal naar de productielocatie van Schagen in het naburige Hasselt gebracht. Hier zijn de betonplaten verwerkt tot betongranulaat in een breekfractie van 0/22 mm. Daarna is dit granulaat toegevoegd aan het beton voor het nieuwe fietspad. 30 procent van het nieuwe beton bestaat uit granulaat van het oude fietspad.

Overgeheveld in rupsdumper

Het beton (C30/37, XF4, C1) is met vrachtwagens teruggebracht naar het fietstracé. Omdat het fietspad maar op enkele plaatsen toegankelijk is voor zwaar verkeer, is het beton in een tussenopslag gestort. Een kraan heeft het beton overgeheveld in een rupsdumper die de slipformpaver steeds van nieuw beton heeft voorzien. Ten opzichte van standaard beton op basis van CEM I is er op dit project 1.062 ton CO2 bespaart, ofwel 64 procent.

BetonInfra Nieuwsbrief 2021

Relevante artikelen