Boten bij vervanging fietspad Ossenzijl, Kalenberg en Wetering

  • Toepassingen
  • Fiets- en voetpaden

Bij de vervanging van het asfaltfietspad in beton - langs het water in Ossenzijl, Kalenberg en Wetering – heeft Schagen Infra boten ingezet. Op verzoek van bewoners is het 1,5 m brede fietspad door de gemeente Steenwijkerland niet verbreed naar 2,5 m, maar is het fietspad 1,5 m gebleven en uitgevoerd in beton. Enerzijds ligt het fietspad volledig over particuliere tuinen, anderzijds ligt er gemiddeld om de 130 m een brug van 1,40 m breed over het fietspad. Deze flessenhalzen maken een breder fietspad niet per se veiliger.

Vers beton in duwbakboot

Na verwijderen van het bestaande asfalt is het beton vanuit de centrale met mixers aangevoerd naar een locatie waar het beton in een duwbakboot kon worden overgebracht. De boten leverden de duwbakken hierna af bij het fietstracé. Een kraan met knijper heeft het beton vervolgens uit de duwbak gehaald en in de bekisting van het fietspad gebracht. Het 6,5 km lange fietspad is overwegend handmatig aangelegd.

Welkome oplossing

Voor de gemeente Steenwijkerland, was de oplossing met boten een welkome oplossing voor de reconstructie van de fietspaden. Vooral het fietspad langs het water in Ossenzijl, Kalenberg en Wetering was een uitdaging. Sebastiaan Top, gemeentelijk projectleider: “Het was zowel qua locatie als ondergrond een uitdaging. Het fietspad ligt op privéterrein. De circa 115 aanliggende woningen zijn alleen bereikbaar over land via het 1,5 m brede fietspad. Dan komt er veel extra communicatie bij kijken ten aanzien van bereikbaarheid en fasering. Ook de fundering op veen vraagt extra aandacht. We hebben rekening moeten houden met de zetting en met leidingen die hier lopen. Maar het fietspad ligt er mooi bij. Over het eindresultaat zijn we zeer tevreden.”

BetonInfra Nieuwsbrief 2021

Relevante artikelen