Betonverharding fietspad Dokkum en Hantumer Hoeke

  • Toepassingen
  • Fiets- en voetpaden

Over een lengte van 550 m is het fietspad tussen Dokkum en Hantumer 'hoeke' vernieuwd. KWS infra uit Leek heeft in opdracht van de Gemeente Dongeradeel het asfalt fietspad over deze lengte weggefreesd en van een nieuw betonnen fietspad voorzien. Onder het asfalt van het fietspad werd na het wegfrezen nog een tegelverharding aangetroffen. Ondanks deze twee verhardingssoorten moesten over een lengte van 550 m zowel het asfalt als de tegelverharding verwijderd worden.

De reden om het fietspad te vernieuwen was dat de bestaande verharding ter plaatse erg werd opgedrukt door wortelgroei van riet uit de slootkant. Er ontstonden op sommige plaatsen al ernstige scheuren in het asfalt. Hierdoor kwam de veiligheid van de fietser in het geding.

Gebruik beton in fietspaden

De gemeente heeft daarom besloten een betonverharding van 0,20 m dikte aan te leggen in dit gedeelte van het fietspad. De rest van het fietspad Dokkum - Ternaard is aan de hand van schouw geïnspecteerd en gerepareerd en ligt er weer goed bij. De 550 m fietspad is een proef om het gebruik van beton in fietspaden te vergroten. De gemeente sluit daarom ook niet uit dat er in de toekomst meer stortbeton gebruikt gaat worden als verhardingsmateriaal in openbare ruimtes.

Relevante artikelen