Betonnen fietspad in stedelijk gebied

  • Toepassingen
  • Fiets- en voetpaden

De gemeente Amstelveen heeft van mei tot en met oktober 2016 1.800 m betonnen fietspad aangelegd in de omgeving van de Hammarskjöldsingel. Om de overlast voor bewoners in dit stedelijk gebied te minimaliseren – en aan te laten sluiten op overige wegwerkzaamheden – is het project in vier fasen uitgevoerd.

De fietspaden in dit gebied verkeerden al langere tijd in een mindere staat en vereisten regelmatig onderhoud. Er waren plannen om de rode tegels van de vervangen voor asfalt, maar asfalt is niet voldoende bestand tegen de druk van boomwortels in de ondergrond. Uiteindelijk is ervoor gekozen om de tegels te verwijderen en betonnen fietspaden aan te leggen. De verharding van beton is dunner dan een verhardingsconstructie van fundering en asfalt. Het voordeel van in het werk gestort beton is dat de fietspaden veilig, comfortabel en duurzaam zijn en dat er geen wortelopdruk meer plaatsvindt door de bomen langs het fietspad.

Proefproject

Het aanleggen van betonnen fietspaden is een proef voor de gemeente. Het aanbrengen van een betonverharding in een stedelijk gebied vergt een andere aanpak dan een asfaltverharding of een tegelpad. Dit heeft te maken met de aanvoer, verwerking en het uitharden van de betonverharding. Ondanks de beperkte werkruimte en de aanwezigheid van banden en goottegels langs het fietspad is het project naar tevredenheid afgerond. Dit project kan, mede door de visie van gemeente Amstelveen, als voorbeeld dienen voor betonnen fietspaden in een stedelijke omgeving.

Aanleg

Om de vele bomen en andere begroeiing aan weerszijde dicht langs het fietspad in dit stedelijk gebied zoveel mogelijk te ontzien, is geen slipformpaver (ruime werkbreedte) gebruikt en is ervoor gekozen om het beton handmatig aan te brengen. Het fietspad is 160 mm dik en bij de kruisingen met andere wegen is de dikte 260 mm.
Om het contrast met de overige rijbanen zo groot mogelijk te laten zijn, en de veiligheid van de fietsers te garanderen, is het fietspad uitgevoerd in door-en-door rood. Het fietspad met twee rijrichtingen is 3,50 m breed tussen de banden en heeft aan één zijde goottegels van 150 mm breed.
Tijdens elke aanlegfase zijn bouwhekken toegepast om het beton te beschermen tegen vroegtijdig betreden tijdens het uitharden. De fasering is in overleg met de gemeente en de hoofdaannemer opgesteld om de overlast voor de bewoners te minimaliseren.

Krimp- en uitzetvoegen

Na elke 3,5 m is een krimpvoeg gezaagd tot een derde van de verhardingsdikte om wilde scheurvorming tegen te gaan. Door temperatuurwisselingen zal de betonverharding krimpen en uitzetten, om dit op te vangen zijn er uitzetvoegen aangebracht.
De uitzetvoegen zijn gemaakt na elke 100 m recht fietspad, voor en na bochten én bij aansluitingen op bruggen, asfalt of tegels. Bij de rechte stukken, en voor en na bochten, bestaat de uitzegvoeg uit een dubbele zaagsnede waartussen het beton is verwijderd. Op deze manier gaat de aanleg van het fietspad het snelst en is er geen hoogteverschil tussen de verharding voor en na de uitzetvoeg.
Voor het maken van de overige uitzetvoegen is gebruik gemaakt van een voegplank. De uitzetvoegen zijn na realisatie van het werk gevuld met een waterdichte kit.

Gewapende platen

Bij de rechthoekige platen van het fietspad is de betonverharding ongewapend. Bij betonplaten met een afwijkende maat (bij kruisingen) is een wapeningsnet aangebracht met een diameter van 8 mm. Ook is wapening aangebracht in de betonplaten waar rechthoekige straatpotjes (brandkranen en afsluiters van de waterleiding) aanwezig zijn. Wanneer dit niet gebeurt, kan het beton gaan scheuren op het zwakste punt van de uitsparing. De wapening is aangelegd met een dekking van 50 mm.
Het fietspad is aangelegd door BKB Infra in opdracht van KWS Infra Amsterdam-Heerhugowaard.

BetonInfra Nieuwsbrief, december 2016

Relevante artikelen