Flevoland kiest voor fietspaden van duurzaam beton

  • Toepassingen
  • Duurzaamheid

Provincie Flevoland is bezig met een grootschalige verduurzamingsopgave. De in totaal 362 kilometer aan asfalt fietspaden ondergaan een transformatie naar beton. Een gesprek met Henk Jansen en Martin Vos, respectievelijk werkzaam bij de provincie als adviseur verhardingen en adviseur duurzaamheid, over de achtergrond van de transformatie en de uiteindelijke doelstellingen.

Wat is de reden dat de provincie overstapt van asfalt naar betonnen fietspaden?

Jansen: “Asfalt-fietspaden hebben een aantal nadelen ten opzichte van fietspaden in beton. De flexibele constructie maakt ze gevoelig voor verstoringen in de ondergrond, zoals aantasting door boomwortels. Ook is de levensduur beperkt. Na vijftien jaar is vaak al een nieuwe deklaag nodig, terwijl een betonnen fietspad dankzij zijn starre constructie veel minder deformeert. Een betonnen fietspad is vlak en stroef, wat zorgt voor meer rijcomfort en veiligheid, en heeft een langere levensduur van tenminste vijftig jaar. Allemaal voordelen die passen binnen het duurzaamheidsbeleid van de provincie.”

Wat houdt het duurzaamheidsbeleid van de provincie Flevoland in?

Vos: “Het duurzaamheidsbeleid van de provincie Flevoland zet in op een forse CO2-reductie van de grote materiaalstromen, zijnde asfalt, beton en brandstof. Met deze materialen willen we een serieuze duurzaamheidsslag maken. Doel is om een CO2-reductie van 25 procent te bereiken over de periode 1990 tot 2030, dat overigens aansluit bij de landelijke doeleinden. De transformatie van asfalt- naar betonnen fietspaden past perfect in deze visie. Het is een meerjarentraject dat een aantal jaar geleden al is ingezet. De asfalt-fietspaden worden gefaseerd vervangen, telkens conform de laatste stand der techniek. We hebben ons geconformeerd aan het Betonakkoord en maken nadrukkelijk gebruik van de kennis en expertise uit de markt door experts uit de betonindustrie en betonketen.

De provincie stimuleert de markt om met duurzamere alternatieven te komen. Hoe doen jullie dat?

Vos: “Samen met een externe partij zijn we bezig met het opstellen van de maximale MKI-score (milieukosten indicator) van beton in RAW-bestekken,” zegt Martin. “Daarmee stimuleren we de markt om duurzamere alternatieven toe te passen, zoals het gebruik van hoogovencement CEM III. Uiteindelijke doel is om te evolueren naar een circulaire infrastructuur, waarbij in het geval van beton, al in de ontwerpfase veel meer wordt nagedacht over de grondstoffen en eventueel hergebruik aan het einde van de levensduur.”

Hoe lang duurt het voordat alle fietspaden van beton zijn?

Jansen: “Naar verwachting duurt het nog zo’n vijf jaar voordat ook de laatste asfalt-fietspaden in Flevoland over zijn naar beton. Beton is een betrouwbaar product, heeft een lange levensduur en geeft een hoog fietscomfort. Met minimale inspanningen kun je betonnen fietspaden goed beheren, zodat de hinder van onderhoudswerkzaamheden op de omgeving, en de milieubelasting, tot een minimum beperkt blijft. Dat geeft het product ook een grote maatschappelijke waarde.”

BetonInfra Nieuwsbrief, oktober 2020


Relevante artikelen