‘Eenvoudig en duurzaam fietspaden verbreden’

  • Toepassingen
  • Duurzaamheid

Hoe kunnen we bestaande smalle asfaltfietspaden op een duurzame en efficiënte manier ombouwen naar een breed betonnen fietspad zodat het toenemende elektrisch snelfietsverkeer op een veilige manier gebruik kan blijven maken van fietspaden? Met deze vraag in het achterhoofd starten de provincie Noord-Brabant en Den Ouden Groep uit Schijndel een onderzoek in West-Brabant over een traject van 591 meter.

Een interview met Ric Vergeer, projectmanager duurzame infra innovaties, provincie Noord-Brabant.

Waarom wordt dit onderzoek uitgevoerd?
“Met de komst van elektrische fietsen gaat het verplaatsen van A naar B steeds makkelijker, sneller en comfortabeler. Dat is goed voor de gezondheid van mensen en ook het milieu heeft er minder schade door, maar er kleeft één nadeel aan deze ontwikkeling: het wordt steeds drukker op de fietspaden en ook de gemiddelde snelheid gaat omhoog. Bestaande fietspaden voldoen vaak niet meer. We zijn daarom een onderzoek gestart met als doel bestaande fietspaden op een duurzame en efficiënte manier ombouwen naar een fietspad van 3,5 meter breed dat minimaal dertig jaar meegaat zonder noemenswaardig onderhoud.”

Hoe ziet het onderzoek er uit?
“Voor dit onderzoek heeft de provincie een proeflocatie beschikbaar gesteld in West-Brabant waar verschillende proefvakken door Den Ouden Group zijn aangelegd. Het betreft het fietspad aan de noordkant van de N257 van Heense Molen richting Sint Philipsland over een lengte van 591 meter. Het 2,5 meter brede fietspad heeft op dit traject schade door doorgroei van riet. Dit vormt een mooie gelegenheid om het fietspad te vernieuwen en proefvakken aan te leggen. Bovendien is het fietspad op deze locatie mooi recht voor het uitvoeren van het onderzoek. Ook heeft de weg een brede berm waardoor de verbreding uitgevoerd kan worden zonder ingewikkelde aanpassingen aan de infrastructuur. Bovendien speelt mee dat op deze weg eenvoudig een omleidingsroute gemaakt kan worden via het zuidelijke fietspad.”

Welke varianten worden getest?
“Op de proeflocatie worden achttien varianten getest. Het langste stuk proefvak heeft een lengte van 18 meter, het kortste stuk proefvak is 5,5 meter. Alle proefvakken zijn uitgevoerd in beton. Beton heeft geen last van doorgroei van riet of boomwortels, gaat lang mee en er hoeft in de gebruiksfase weinig onderhoud gepleegd te worden. We testen zowel verschillende betondikten, verschillende soorten toevoegingen (zoals vezels), verschillende betonsamenstellingen en met alternatieve bindmiddelen. Het doel is om een mengsel te gebruiken dat 70 procent bespaart op de uitstoot van CO2. Bovendien willen we dat de toegepaste materialen goed en veilig verwerkbaar zijn en dat de gehele betonconstructie aan het einde van de levensduur 100 procent recyclebaar is.”

Hoe wordt het huidige fietspad verbreed?
“Als fundering onder het fietspad wordt de bestaande asfaltverharding gebruikt. Deze wordt gefreesd en over de volledige breedte van het nieuwe fietspad aangebracht. Een constructief homogeen opgebouwde fundering is namelijk een belangrijk aspect bij de verbreding van fietspaden.”

Hoe lang gaat het onderzoek duren?
“De proefvakken zijn inmiddels aangelegd. De komende twee jaar gaan we de verschillende varianten beproeven en testen. Met de resultaten hopen we voldoende informatie te krijgen over welke verhardingsdikte en betonmengsels het meest geschikt zijn om bestaande fietspaden op een duurzame manier om te bouwen naar fietspaden die aan de nieuwe normen voldoen.”


Varianten proefvakken


Onderstaande mengsels zijn uitgevoerd in een dikte van 100 of 120 mm en plaatlengtes van 5,5 m, 6 m en 18 m.

Stort 1: 45 m3 CEMIII C30/37 Dmax 32 XF4 polypropyleenvezel 2,5kg

Stort 2: 45 m3 CEMIII C30/37 Dmax 32 XF4 basaltvezel 4kg

Stort 3: 45 m3 CEMIII C30/37 Dmax 32 XF4 kunststofvezel 4kg

Stort 4: 45 m3 DO mengsel kunststofvezel 4kg (mengselcode 37F4C132HaBPGRK)

Bovenstaande storten zijn gerealiseerd door betoncentrale West Brabant. Vervolgens is er ook nog een proefvak van geopolymeer aangebracht. Deze stort is gerealiseerd door betoncentrale A. Jansen uit Etten-Leur.

Stort 5: 45 m3 Geopolymeer


BetonInfra Nieuwsbrief, december 2020

Relevante artikelen