Bijna 20 km bermbeton in gemeente Zaltbommel

  • Toepassingen
  • Bermbeton

Zaltbommel heeft veel plattelandswegen die intensief gebruikt worden door met name de aan- en afvoer van tuinbouwproducten. In opdracht van de gemeente is daarom tussen januari en juli 2018 bijna 20 km bermbeton aangelegd.

Aanpassing was nodig omdat het, veelal zware, verkeer de randen van de asfaltverharding kapot heeft gereden. De wegen zijn aan weerszijden verbreed met een strook van 50 cm of 80 cm, afhankelijk van de breedte van de weg en de verkeersintensiteit.
In eerste instantie is de asfaltverharding aan de rand over de lengte doorgezaagd en het afbrokkelende asfalt verwijderd. Vervolgens is een cunet aangelegd en is met een Wirtgen SP 15i in één werkgang het bermbeton aangebracht. De strook bermbeton is 250 mm dik en sluit de asfaltverharding op zodat de randen niet meer afbrokkelen en de levensduur van de asfaltweg toeneemt. Ook wordt met de verbreding de verkeersveiligheid flink verhoogd.

Diagonale deuvelprint

Het gebruikte beton heeft een standaard samenstelling (betonsterkteklasse C30/37, milieuklasse XF4) en bevat een steenslag. In de ongewapende verharding is om de 50 m een uitzetvoeg aangebracht waarmee de lengte-uitzetting van het beton wordt opgevangen. Deze uitzetvoeg is gevuld met een foam en vervolgens afgekit. Om gebruikers te waarschuwen dat ze de rand van de weg naderen, is een diagonale deuvelprint aangebracht in het oppervlak van het beton. Deze print is met een rol in het verse beton gedrukt in dezelfde werkgang als het storten van het bermbeton. Omdat de holte van de print lager ligt dan het wegoppervlak, wordt het contactgeluid van banden geëlimineerd waardoor het geluidsreducerend werkt in vergelijking met een reguliere dwarsprint.

Werkzaamheden uitgesmeerd

De uitvoering van de werkzaamheden in de gemeente Zaltbommel is over een half jaar uitgesmeerd. Door steeds per buurtschap het bermbeton aan te brengen, heeft uitvoerend aannemer BKB Infra de overlast sterk kunnen beperken en zijn kwekers en tuinders altijd bereikbaar gebleven.

BetonInfra, oktober 2018

Relevante artikelen