Bermbeton bijna helft dunner met wapeningscomposiet

  • Toepassingen
  • Bermbeton

Ter verbreding van het fietspad naast de N738 tussen Deurningen en Weerselo in Overijssel, heeft Reef Infra een innovatieve bermverharding aangelegd.
De bermverharding betreft twee proefvakken van 400 en 700 meter die behoren bij een bermverharding van totaal 25 km.

Langs weerszijden van de N738 ligt een fietspad en aan beide zijden van beide fietspaden is over een lengte van iets meer dan 6 km bermverharding aangebracht. De provincie Overijssel heeft voor bermverharding gekozen omdat het fietspad met een breedte van 1,90 tot 2,50 m smal is voor het wegonderhoudsverkeer en het landbouwverkeer, dat ook af en toe gebruik maakt van het fietspad. De randen van het fietspad raken hierdoor beschadigd.

Twee proefvakken

De twee aangelegde proefvakken hebben dezelfde breedte als het standaard bermbeton, namelijk 300 mm. Onder het beton van de twee proefvakken is een wapeningscomposiet aangebracht. Hiermee kan de dikte van de bermverharding bijna gehalveerd worden. Waar het bermbeton normaal 180 mm dik wordt gestort, is dat bij de proefvakken 100 mm en 120 mm. Dit betekent dat er materiaalwinst en milieuwinst (CO2) geboekt kan worden, alhoewel het geodoek ook een milieuprofiel heeft. Evenals de rest van de bermverharding is het oppervlak van de proefvakken geprofileerd met een schuine ribbel onder 45 graden.

Wapeningsdoek

Producent en ontwikkelaar van het wapeningscomposiet is TenCate Geosynthetics. De crux is volgens technisch specialist Marco Hazenkamp dat het composiet een bepaalde treksterkte weet te mobiliseren naar het beton. Zowel de aanhechting aan het beton als de capaciteit van het composiet om de treksterkte over te brengen zijn daarbij bepalend. Het toegepaste composiet is nog niet uitontwikkeld. Hazenkamp verwacht met de huidige technieken nog een verbetering van enkele procenten te realiseren. Daarmee is het bedrijf nu volop bezig.

Verruiming toepassing

Het procédé van wapeningsdoek en dunner beton kan ook worden toegepast bij andere ongewapende verhardingen zoals voetpaden, fietspaden, parallelwegen en autorijbanen. De gebruiksmogelijkheden van beton verruimen volgens Reef Infra en TenCate Geosynthetics enorm wanneer de dikte van de constructie halveert door toepassing van het composiet.

BetonInfra Nieuwsbrief, december 2017

Relevante artikelen