Bermbeton bespaart op kosten infra

  • Toepassingen
  • Bermbeton

De gemeente Zaltbommel was in het verleden jaarlijks ongeveer 100 duizend euro kwijt aan het onderhoud van bermen langs wegen in het uitgestrekte buitengebied in de Bommelerwaard. Met de keuze van bermbeton zijn de jaarkosten flink verminderd.

De combinatie van tuinbouwclusters, landbouwbedrijven, smalle wegen en veel agrarisch gerelateerde transportbewegingen, zorgden jaarlijks voor veel onderhoud aan de wegen in het buitengebied van Zaltbommel. Bermen werden kapotgereden en de randen van de asfaltwegen brokkelden af. Het terugkerend onderhoudswerk bestond uit het egaliseren en verdichten van de bermen, het aanbrengen van menggranulaat en het pleksgewijs herstellen van de asfaltdeklaag.

Om de jaarlijkse kosten te drukken, hanteert de gemeente sinds enkele jaren het beleid om drukke landbouwwegen te voorzien van bermbeton. 16 km weg is inmiddels aan beide kanten uitgevoerd met bermbeton. De gemeente is op dit moment een 6 km lange landbouwweg/sluiproute aan het voorzien van bermbeton en nieuw asfalt. 10 km zit nog in de pijplijn.

Langere levensduur van wegverharding

Voordat het bermbeton wordt toegepast, wordt de bestaande asfaltverharding voorzien van een profileerlaag van 50 mm asfalt. De wegen in het buitengebied zijn namelijk niet overal even dik. Met de profileerlaag krijgt de weg een voldoende stevige fundering. Hier bovenop wordt een 30 mm dikke deklaag van asfalt aangebracht. Vervolgens wordt het bermbeton tegen de nieuwe wegrand aangewerkt zodat de asfaltverharding opgesloten wordt en niet meer afbrokkelt als verkeer over de rand van de weg rijdt. De levensduur van de wegverharding neemt hierdoor toe.

Bij alle toepassingen van bermbeton kiest de gemeente voor een 500 mm brede en 250 mm dikke strook bermbeton. De eerste 200 mm langs de weg is vlak. De laatste 300 mm richting de berm heeft een diagonale deuvelprint die met de rijrichting meeloopt. De print heeft een signaalfunctie zodat de bestuurder wordt geattendeerd wanneer hij of zij de wegrand nadert. Dit verhoogt de verkeersveiligheid. Omdat de diagonale print met de rijrichting meeloopt, kan het geluid in de holte van de print ontsnappen en veroorzaakt de profilering minder geluid.

Ten minste tien jaar geen onderhoud

50 m vóór en 50 m na woningen is de diagonale profilering weggelaten zodat de bewoners nagenoeg geen geluidsoverlast ondervinden. Het bermbeton heeft betonsterkteklasse C30/37 en milieuklasse XF4 en bevat een steenslag. In de ongewapende verharding is om de 50 m een uitzetvoeg aangebracht waarmee de lengte-uitzetting van het beton wordt opgevangen. Marijn van Halder, projectleider wegbeheer bij de gemeente Zaltbommel, gaat ervan uit dat er de komende tien jaar nagenoeg geen onderhoud nodig is aan de wegen waar bermbeton is aangebracht. “Het is kostentechnisch een heel interessante investering.”

BetonInfra Nieuwsbrief, juli 2020

Relevante artikelen