8 km bermbeton langs nieuwe ontsluitingsweg

  • Toepassingen
  • Bermbeton

Om industriegebied De Waterlaat en de kernen van Bergeijk en Luyksgestel beter te ontsluiten, wordt de Diepveldenweg aangelegd. Door de asfaltweg aan weerszijden op te sluiten met bermbeton, neemt de levensduur van de weg toe.

De Diepveldenweg is een initiatief van de gemeenten Bergeijk en Eersel en de provincie Noord-Brabant. Veel sluipverkeer uit de verschillende kernen van de gemeente Bergeijk zoekt via Eersel een route richting de snelweg A67. Om het sluipverkeer tegen te gaan en tevens het industrieterrein Waterlaat van een goede ontsluiting te voorzien, wordt de Diepveldenweg aangelegd tussen Eersel en Bergeijk.

Door het vrije veld

De weg is 4,9 km lang en loopt grotendeels via het vrije veld aan de noordwestzijde van Bergeijk naar de provinciale weg N397. De weg krijgt verschillende rotondes/ovondes en er geldt een maximum snelheid van 60 km per uur. Omdat er relatief veel zwaar verkeer verwacht wordt van en naar het industrieterrein, is er in het ontwerp van de weg extra aandacht besteed aan de levensduur.

Opsluiten asfaltverharding

Langs beide zijden van de weg ligt 500 mm bermbeton waarmee de asfaltverharding wordt opgesloten. Bermbeton voorkomt dat er schade ontstaat aan de asfaltranden en is daarnaast een duidelijk zichtbare afscheiding tussen berm en weg, waardoor de verkeersveiligheid toeneemt. Het bermbeton is 300 mm dik aangebracht en het oppervlak is voorzien van een lichte bezemstreek. Realisatie van dit project was in handen van Roos Groep.

Aanleg met 3D-coördinaten

Voor dit project heeft het bedrijf gekozen voor aanleg op basis van 3D-coördinaten. De paver beschikt daarbij over een zogenoemd total station dat op basis van de 3D-coördinaten de hoogte van het bermbeton bepaalt. Omdat er bij het uitzetten van de route niet met draad en pen wordt gewerkt, bespaart deze manier van werken arbeid. Ook kan de paver mooiere, ronde bochten maken. Bij draad en pen bestaat een bocht uit meerdere rechte stukken. Paven met 3D-coördinaten levert zodoende een zeer mooi eindresultaat.

Relevante artikelen