Vier nieuwe vop’s op Lelystad Airport

  • Toepassingen
  • Bedrijfsverhardingen

De combinatie Den Ouden/Dura Vermeer maakt op Lelystad Airport vier nieuwe vliegtuigopstelplaatsen (vop's). Als de groei van het regionaal vliegveld doorzet, zijn er plannen voor nog vier opstelplaatsen.

Lelystad Airport is onderdeel van de Schiphol Group. In 2015 kreeg de exploitant van luchthavens toestemming om uit te breiden in Lelystad. Schiphol Group wil op dit regionaal vliegveld voornamelijk vakantievluchten faciliteren zodat er ruimte ontstaat op het overvolle Schiphol Airport in de Haarlemmermeer. Op dit moment worden in Lelystad de start- en landingsbanen verlengd en worden opstelplaatsen aangelegd zodat er ook grote vliegtuigen, zoals de Boeing 737 en Airbus 320, kunnen landen.

Platform 200 m bij 45 m

De vier betonnen opstelplaatsen die nu gemaakt worden, liggen naast elkaar op een platform van 200 m lang en 45 m breed. Dit platform is gestort met een slipformpaver in vier banen van 10 m en één baan van 5 m breed. Het platform ligt op een afschot van 2 procent en eindigt met een prefab betonnen goot voor de afvoer van hemelwater. Aan de kant van de terminal is bij elke vop handmatig een betonnen verharding gestort van 10 bij 10 m. Hierop staat het neuswiel van het vliegtuig, wanneer het toestel van passagiers wisselt.

Het betonnen platform ligt op een cementgebonden fundering van 450 mm dik. Deze fundering is stabiel en heeft een hogere stijfheid dan een ongebonden fundering. De betonnen verharding is 330 mm dik. In elke baan is om de 5 m machinaal een rij deuvels aangebracht. Om de scheurvorming in de ongewapende betonverharding gecontroleerd te laten plaatsvinden, is na elke werkgang de verharding op vaste afstanden ingezaagd over 1/3 van de hoogte, precies op de plaats waar de deuvels zijn ingetrild. Ook is er een langsvoeg aangebracht over het midden van elke baan. Zo ontstaan er vlakken van 5 bij 5 m.

Lage water-cementfactor

De vijf banen zijn door koppelstaven aan elkaar verbonden zodat de banen onderling niet verticaal kunnen bewegen en de bovenzijde van de constructie vlak blijft gedurende de gebruiksfase. Alle dilatatie-, langs- en constructievoegen zijn afgedicht met een tweecomponenten kit.

Aan het einde van de betonnen verharding, net voor de prefab goot, is een randverzwaring aangebracht. Hier is de verharding 420 mm dik zodat de lastoverdracht naar de goot optimaal verloopt. Om de prefab goot duurzaam te construeren, is onder deze goot een gewapende betonnen fundering aangelegd. De randverzwaring zit niet vast aan de goot en is niet gekoppeld aan de fundering van de goot. Wel is er een uitzetvoeg tussen goot en platform en zit de gootconstructie ingeklemd in de cementgebonden fundering.

Het toegepaste beton heeft betonsterkteklasse C45/55, een milieuklasse XF4, een watercementfactor van 0,40 en een luchtgehalte van 5 procent. Het beton heeft zodoende een hoge dichtheid met weinig poriën. De combinatie van eigenschappen zorgt ervoor dat het beton vloeistofdicht is en bestand tegen vorst en dooizouten.

BetonInfra Nieuwsbrief, december 2017

Relevante artikelen