Busstation 1425x475

Busstations

Om het openbaar vervoer te optimaliseren is aangepaste infrastructuur nodig, met name vrijliggende banen die een ongehinderde doorgang van bus en/of tram mogelijk maken. Om tot een hoogwaardige oplossing te komen dient alles erop gericht te zijn om te voldoen aan eisen van efficiëntie, betrouwbaarheid, beschikbaarheid en klantgerichtheid. Door te kiezen voor beton als verhardingsmateriaal wordt een duurzame manier van transport gekoppeld aan een vorm van duurzaam bouwen.

Verkeersbelasting

Bussen vallen onder de categorie zwaar verkeer met hun specifieke aslasten, eigen aan het type bus. Zeker nabij busstations kan de frequentie oplopen tot meerdere passages per minuut en bij de dagelijkse verkeersbelasting tot meer dan 500 bussen per dag. Het busverkeer rijdt meestal met een relatief lage snelheid en met de banden steeds in hetzelfde spoor. Deze omstandigheden zijn zeer nadelig voor spoorvorming in flexibele wegdekken. Ook de rem- en wringkrachten op het wegdek vormen een extra belasting. Vanwege de specifieke belasting door de autobussen is niet elke verharding geschikt voor een busbaan. Een busstation in beton is de enige echte oplossing die weerstaat aan spoorvorming en voldoet aan de eisen van gebruikszekerheid, economische rentabiliteit, veiligheid en comfort.

Ontwerp

Elk busstation is uniek in locatie en ontwerp. Daar ligt geen standaard ontwerp voor klaar. Maar feitelijk is een busstation een combinatie van een aantal bushaltes met busbanen om van en naar de haltes te kunnen komen. Om de toegang voor de reizigers te vergemakkelijken kunnen de halteplaatsen verdiept worden aangelegd. Nieuwe busstations worden meer en meer voorzien van betonverhardingen. Duurzame en esthestische voorbeelden zijn te vinden in onder meer Houten, Holendrecht, Uden, Veghel, Arnhem.