Veel figuratief beton in randweg Haps

  • Toepassingen
  • Wegen

Om de leefbaarheid in het dorp Haps te verbeteren, leggen provincie Noord-Brabant en de gemeente Cuijk een zuidoostelijke randweg aan. BKB Infra heeft binnen het project 3.850 m2 figuratief beton aangelegd.

De initiatiefnemers hebben voor het nieuwe tracé gekozen omdat er dagelijks 10.000 voertuigen door de kern van Haps rijden. De verkeersdrukte heeft een grote invloed op de leefbaarheid van het dorp. Met de aanleg van de omleiding wordt meteen het regionale bedrijventerrein Laarakker beter ontsloten. De aanleg van de randweg is gegund aan BAM. BKB Infra heeft het figuratief beton (printbeton) aangelegd en molsgoten getrokken langs het tracé. De 4 km lange randweg bevat twee rotondes en een kruising. Ook de toegangswegen naar deze rotondes en kruisingen zijn opnieuw ingericht voor de omleiding.

Blokverbandmotief

De middengeleiders die BKB voor dit project heeft gemaakt zijn op de koppen voorzien van een blokverbandmotief dat later zwart/wit is gespoten. Wanneer het donker is of bij slecht zicht (mist) blijft hierdoor de veiligheid van de weggebruiker maximaal gewaarborgd. Het middenstuk van de geleiders heeft een keimotief en is gewoon grijs. De rammelstroken aan de binnenkant van de twee rotondes zijn uitgevoerd in een print van cobblestone in de kleur grijs. Het beton is door-en-door gekleurd zodat er later in de gebruiksfase geen kleurverschillen kunnen optreden.

Geen onkruiddruk

Gestorte betonnen middengeleiders en rammelstroken zijn niet gevoelig voor ingroei van onkruid, behouden een sterke rand, behoeven nagenoeg geen onderhoud en hebben een lange levensduur. Bij elkaar opgeteld zijn deze betonverhardingen uiterst duurzame investeringen. Een mooie bijkomstigheid van gestort figuratief beton in middengeleiders en rammelstroken is dat het uitgevoerd kan worden in alle gewenste kleuren en motieven. Hiermee kunnen opdrachtgevers een verharding extra laten opvallen of juist een mooie karakteristieke sfeer meegeven die past bij het dorp, de stad of de omgeving waarin de verhardingen worden aangebracht.

Folie- of stencilprint

Printbeton kan ter plaatse gestort worden nadat de ondergrond is voorbereid. Meestal wordt printbeton in een bekisting gestort of tussen betonbanden. In de wegenbouw worden hoofdzakelijk twee technieken gebruikt: folieprint en stencilprint.
Met de folieprinttechniek wordt het pas gestort oppervlak afgedekt met een folie. Hierna wordt met een stalen mal het gewenste profiel in het verse beton gedrukt. Met de stencilprinttechniek wordt de betonvloer niet met folie afgedekt maar met een kartonnen mat waarin het gewenste profiel is aangebracht. In Haps heeft BKB voor deze laatste optie gekozen.

September 2017

Relevante artikelen