Constructieve betonnen rotonde op zeer zachte ondergrond

  • Toepassingen
  • Rotondes

In opdracht van de provincie Noord-Brabant heeft aannemer Heijmans een betonnen rotonde aangelegd op de N283 tussen Hank en Dussen. Om een duurzame rotonde te maken op de veenachtige ondergrond is gekozen voor een constructieve betonnen rotonde.

Opvallende zaken aan de rotonde zijn: de dubbele wapening, de verzwaarde oplegconstructie waar de 6 m lange overgangs/stootplaat op rust én de vaste verbinding tussen de betonnen rijweg en de RWS-band aan de buitenkant van de rotonde. Deze uitvoeringsmaatregelen zorgen ervoor dat de rotonde zich als één constructief geheel gedraagt op de zwakke ondergrond. Het resultaat: een rotonde die lang meegaat zonder noemenswaardig onderhoud.

Dubbele wapening

De rotonde is aangelegd op ondergrond van klei/veen, met hierop een fundering van 500 mm zand en 200 mm menggranulaat. Hierop ligt de betonnen verharding van 250 mm dik met een betonsterkteklasse van C35/45. De dubbele wapening heeft onder en boven een dekking van 70 mm. Het gebruikte wapeningsnet heeft een maatvoering voor de dwarswapening van ø 12 en een langswapening ø 20.

Verzwaarde oplegconstructie met oplegnok

Om de duurzaamheid van de rotonde te bevorderen is bij de overgang van beton naar asfalt gekozen voor een verzwaarde oplegconstructie met een oplegnok (zie tekening Verzwaarde oplegconstructie met oplegnok). Op deze oplegnok ligt de 6 m lange overgangs/stootplaat waarop het asfalt is aangebracht. De constructie met de oplegnok zorgt ervoor dat er in de gebruiksfase geen hoogteverschil ontstaat tussen asfalt en beton, zelfs niet op een zwakke ondergrond.

De vaste verbinding tussen de RWS-band en de rijbaan is uitgevoerd met ingeboorde koppelstaven. Ook deze constructieve verbinding zorgt voor massief en duurzaam geheel.

Relevante artikelen