CUR-Aanbeveling 100 niet geschikt voor betonnen barriers

  • Toepassingen
  • Lijnvormige constructies

Voor veel betonconstructies is CUR-Aanbeveling 100 'Schoonbeton' raadgevend. "Maar niet voor betonnen barriers", constateert Jan Heuveling van VOBN. "Zowel samenstelling, maatvoering als profiel van een barrier staan vast. Beter is het om voor esthetische kenmerken van barriers te verwijzen naar referentieprojecten." Heuveling schetst enkele overwegingen.

Volgens BetonLexicon is schoonbeton: beton waarbij vooraf bewust eisen zijn gesteld aan de esthetische kwaliteit van het zichtbaar blijvende oppervlak. In de inleiding van CUR-Aanbeveling 100 staat dat van schoonbeton sprake is als aan het oppervlak hoge esthetische eisen worden gesteld. Hierbij worden keuzes gemaakt in de ontwerp en uitvoeringsfasen.
In de verdere uitwerking van de CUR-Aanbeveling is sprake van keuzes ten aanzien van vorm, soorten bekisting, oppervlaktestructuur, kleur en betonsamenstelling. Voor bruggen, tunnels en ander kunstwerken worden op alle onderdelen de eisen bepaald. Het geheel vormt de visuele kwaliteit en duurzaamheid van de constructie in schoonbeton.

Getrokken barriers in schoonbeton

Betonnen voertuigkeringen moeten in de eerste plaats functioneel zijn en de veiligheid van de weggebruiker bevorderen. Daarnaast is duurzaamheid in de vorm van levensduur en beperkt onderhoud van belang. De profilering van de barrier ligt vast en kan eventueel alleen in de hoogte de ligging van het wegdek volgen. Ook de uitvoeringsmethode en daarmee de horizontale glijbekisting zijn bepaald. De toepassing van deze bekisting bepaalt ook het uiterlijk van het verharde beton.

Opdrachtgevers mogen en moeten eisen stellen in de projectspecificatie. Maatvoering, vlakheid en de kwaliteit van het oppervlak moeten voldoen aan de omschreven prestaties. Echter, om de gewenste prestaties vast te leggen is de CUR-Aanbeveling 100 niet het meest aangewezen document. Criteria in maatvoering en vlakheid kunnen worden omschreven. Daarbij is verwijzing naar een referentieproject een goede mogelijkheid om aan te geven welke gewenste esthetisch kwaliteit van de aannemer wordt verwacht.

Relevante artikelen