Specificaties recyclinggranulaten beton

  • Toepassingen
  • Duurzaamheid

Samen met BRBS Recycling heeft Betonhuis een informatieblad opgesteld met materiaalspecificaties van recyclinggranulaten voor beton. Dit overzicht met verschillende kwaliteitsklassen is bedoeld als handvat voor betonproducenten bij het gebruik van recyclinggranulaten als toeslagmateriaal in beton.

Er zijn verschillende betonkwaliteiten en er zijn verschillende kwaliteiten recyclinggranulaten. Om de juiste combinatie van kwaliteiten te kunnen maken is er behoefte ontstaan aan een richtlijn voor het gebruik van recyclinggranulaten in verschillende toepassingen. Het overzicht van verschillende kwaliteitsklassen is bedoeld als handvat bij gebruik van recyclinggranulaten in beton.

Gebaseerd op huidige normen

De tabellen zijn gebaseerd op de huidige normen voor beton en voor toeslagmateriaal voor beton; NEN-EN 12620, NEN 5905, NEN 8005 en BRL 2506-1. Deze normen bevatten veel ruimte voor verschillende kwaliteiten van recyclinggranulaat. Daardoor blijft afstemming nodig tussen leveranciers en afnemers. Deze richtlijn kan helpen bij de communicatie tussen bedrijven. Met de richtlijn kunnen bedrijven duidelijke en concrete afspraken maken over de kwaliteit van recyclinggranulaten. Het document is niet verplichtend of normstellend. Het kan in de toekomst wel worden gebruikt als basis voor nieuwe normen.

Circulair slopen voor duurzaam beton

Schoon betonpuin is de grondstof voor de bedrijven die betongranulaat produceren. Deze bedrijven leveren dit betongranulaat met zeer weinig tot vrijwel geen vermenging met ander materiaal uit het sloopproces. De term duurzaam slopen lijkt een tegenstrijdigheid maar is dit niet. Het gaat vooralom selectief slopen. Voor beton is dit met name bij de sloop het gebroken beton vrijhouden van andere materialen.

Symposium Circulair slopen beton

Op 20 november werd er voor geïnteresseerden van de sloopbranche en recycling en betonindustrie een symposium georganiseerd: 'Zonder circulair slopen geen duurzaam beton'. Circulair slopen is beter dan lineair slopen. Circulair slopen is waar mogelijk de betonstructuur laten staan en hergebruiken of eventueel demonteren en onderdelen hergebruiken. Lineair slopen is zo schoon mogelijk het beton selecteren en als granulaat inzetten in nieuwe betonmortel. Beide zijn concurrerend aan elkaar als het hoogwaardig hergebruik en tot waarde brengen van producten afkomstig van sloop worden meegerekend. Het is geen duurzaamheidshype maar een nieuw economisch model dat ook belangrijk is voor het halen van de doelen uit het Betonakkoord.

Download het informatieblad

Download hier het informatieblad voor specificaties van recyclinggranulaten


December 2019

Relevante artikelen